Presens och preteritum i skönlitterär prosa

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

I skönlitterär prosa förekommer det strängt taget enbart tre olika temporala texttyper: narration (berättande text, relation), citat (alltså dialog) och berättarens nutid (dvs. passager där en berättare talar i egen sak), och det finns bara två finita tempus att välja emellan: presens och preteritum. Det kan tyckas som om de skönlitterära författarna har ett snävt spelrum att operera inom. Men det är precis tvärtom. De tre texttyperna och de två tempusen kan uppträda i så många kombinationer och blandformer att det skönlitterära språket ständigt kan förnyas. I artikeln går jag igenom de språkliga grunderna för den skönlitterära prosans temporala villkor.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Languages and Literature

Keywords

  • preteritum, temporalitet, presens, tempus, berättarröst, dialog, relation, litterär stilistik, narrativitet
Original languageSwedish
Title of host publicationSvensson och svenskan. Med sinnen känsliga för språk. Festskrift till Jan Svensson den 24 januari 2010
EditorsGunilla Byrman, Anna Gustafsson, Henrik Rahm
Pages49-59
Publication statusPublished - 2010
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo

Bibliographic note

The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Swedish (015011001)