Produktion med passion: En intervjuundersökning med femtio äldre skogsägare

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Boken redogör för de huvudsakliga resultaten av ett forskningsprojekt som undersöker rollen som skogsägare. Empiriska data insamlades genom semistrukturerade intervjuer som i många fall följdes av promenadintervjuer då skogsägarna visade upp och berättade om sina skogsbruk. Intervjuernas genomsnittliga längd var 2 timmar 6 minuter. 49 av 50 intervjupersoner var män men i många fall deltog även deras partners. Samtliga intervjupersoner var 64 år eller äldre och de ägde mindre skogsbruk. Enbart en tiondel ägde mer än 300 hektar skog. Intervjuerna genomfördes i 18 av Sveriges 20 län. Tolkningarna av intervjuerna fokuserar centrala aspekter av rollen som privat skogsägare med mindre areal skog och vissa av dem fokuserar mer specifikt den äldre skogsägarens situation.

Kapitel i boken:

Skogens betydelser (som produktionsskog, naturskog, trivsam skog, skog för jakt, m.m.).
Det långsiktiga arbetet med att forma skogen.
Interaktionen med skogen.
Identiteten som skogsägare.
Den aktive skogsägaren.
Den entusiastiske skogsägaren.
Könsroller i skogsägarfamiljer. (Av Petra Torgilsson)
De skiftande normerna om skogen.
Tekniken i skogen.
Skogsägarens relation till naturvårdsrörelsen.
Övertagande och överlåtelse av skogsbruk mellan generationer.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Social Work

Keywords

Original languageSwedish
Place of PublicationMalmö
PublisherBokbox förlag
Number of pages343
ISBN (Print)978-91-86980-71-9
Publication statusPublished - 2019 May 15
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo

Related projects

Tobias Linné, Sellerberg Ann-Mari & Vesa Leppänen

2016/10/012018/09/30

Project: Research

View all (1)