Produktion med passion: En intervjuundersökning med femtio äldre skogsägare

Research output: Book/ReportBook

Bibtex

@book{76759620464f463aa4f20ecf8d1c0b70,
title = "Produktion med passion: En intervjuunders{\"o}kning med femtio {\"a}ldre skogs{\"a}gare",
abstract = "Boken redog{\"o}r f{\"o}r de huvudsakliga resultaten av ett forskningsprojekt som unders{\"o}ker rollen som skogs{\"a}gare. Empiriska data insamlades genom semistrukturerade intervjuer som i m{\aa}nga fall f{\"o}ljdes av promenadintervjuer d{\aa} skogs{\"a}garna visade upp och ber{\"a}ttade om sina skogsbruk. Intervjuernas genomsnittliga l{\"a}ngd var 2 timmar 6 minuter. 49 av 50 intervjupersoner var m{\"a}n men i m{\aa}nga fall deltog {\"a}ven deras partners. Samtliga intervjupersoner var 64 {\aa}r eller {\"a}ldre och de {\"a}gde mindre skogsbruk. Enbart en tiondel {\"a}gde mer {\"a}n 300 hektar skog. Intervjuerna genomf{\"o}rdes i 18 av Sveriges 20 l{\"a}n. Tolkningarna av intervjuerna fokuserar centrala aspekter av rollen som privat skogs{\"a}gare med mindre areal skog och vissa av dem fokuserar mer specifikt den {\"a}ldre skogs{\"a}garens situation. Kapitel i boken:Skogens betydelser (som produktionsskog, naturskog, trivsam skog, skog f{\"o}r jakt, m.m.).Det l{\aa}ngsiktiga arbetet med att forma skogen.Interaktionen med skogen.Identiteten som skogs{\"a}gare.Den aktive skogs{\"a}garen.Den entusiastiske skogs{\"a}garen.K{\"o}nsroller i skogs{\"a}garfamiljer. (Av Petra Torgilsson)De skiftande normerna om skogen.Tekniken i skogen.Skogs{\"a}garens relation till naturv{\aa}rdsr{\"o}relsen.{\"O}vertagande och {\"o}verl{\aa}telse av skogsbruk mellan generationer.",
keywords = "skogs{\"a}gare, social identitet, semistrukturerade intervjuer, promenadintervjuer, walk along, naturv{\aa}rdsr{\"o}relsen, skogsteknik, k{\"o}nsroller, {\"o}veretagagande och {\"o}verl{\aa}telse, normer om skog",
author = "Sellerberg, {Ann Mari} and Vesa Lepp{\"a}nen and Tobias Linn{\'e}",
year = "2019",
month = "5",
day = "15",
language = "svenska",
isbn = "978-91-86980-71-9",
publisher = "Bokbox f{\"o}rlag",

}