Professionernas farhågor om införandet av eJournal inom vuxenpsykiatrin i Region Skåne

Research output: Contribution to conferenceOther

Abstract

Hösten 2015 var Region Skåne först i Sverige med att lägga till patientjournaler från psykiatrin till invånartjänsten eJournal. Genom tjänsten, har alla patienter i den vuxenpsykiatriska vården i Region Skåne tillgång till sin journal via nätet. Det finns lite kunskap om hur professioner na inom den psykiatriska vården förväntar sig att deras arbete kommer att påverkas av den ökade transparens som patienternas tillgång till sin journal via internet innebär. Syftet med detta paper är att undersöka hur socionomer, läkare, psykologer och sjuksköterskor i vuxenpsykiatrin i Region Skåne förväntar sig att patienternas tillgång till eJournal kommer att förändra villkore n för det egna professionella arbetet. Empirin som presenteras härrör från en webbenkät som skickades till samtliga anställda inom vuxenpsykiatrin i Region Skåne strax före införandet av tjänsten. Svarsfrekvensen på enkäten var 29% och fördelningen mellan de olika personalkategorierna överensstämmer väl med andelen anställda i varje personalgrupp. Analysen visar dels att förväntningarna skiljersigmellan de olika professionerna och dels att professionerna förväntar sig att eJournal kommer att påverka deras legitimitet, makten över journalen som arbetsverktyg samt patienternas förtroende för dem.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

Original languageSwedish
Number of pages22
Publication statusPublished - 2016 Oct 28
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes
EventNORDPRO - Socialhögskolan, Lund, Sweden
Duration: 2016 Oct 272016 Nov 28
Conference number: 10
http://www.soch.lu.se/nordpro-2016/nordpro-konferensen-2016

Conference

ConferenceNORDPRO
Abbreviated titleNORDPRO
CountrySweden
CityLund
Period2016/10/272016/11/28
Internet address