Programvägen: om ökade möjligheter att se och bli sedd

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Syftet med denna utvecklingsplan är att med utgångspunkt i forskning om studentgenomströmning, relevant lagtext samt medelstilldelning föreslå struktur och innehåll i ett kandidatprogram i språk och språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum (SOL), Lunds universitet. Fokus ligger på programmets första studieår, eftersom forskning visar att flest avhopp sker under det första året. Programmet ska utgöra en alternativ väg till fristående kurser att nå generell kandidatexamen. Den pedagogiska utmaningen består i att göra programmet så pass sammanhållet att det har goda förutsättningar att skapa stöttande nätverk och god akademisk integration bland studenterna, samtidigt som det innehåller den nödvändiga valbarheten bland SOLs olika språkämnen. Utvecklingsplanen mynnar ut i ett förslag där programmet görs sammanhållet genom att samtliga programstudenter läser gemensamma, forskningsbaserade delkurser på halvfart under hela första studieåret, medan de samtidigt läser sitt valda språk på halvfart. Förslaget innebär även att man vid lärarbemanningen tar särskild hänsyn till faktorer som gynnar genomströmning och breddad rekrytering.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Educational Sciences
  • Languages and Literature

Keywords

  • kandidatprogram, genomströmning, breddad rekrytering
Original languageSwedish
Publisher[Publisher information missing]
Number of pages12
Publication statusPublished - 2012
Publication categoryResearch

Bibliographic note

Department affilation moved from v1000887 (CED - Centre for Educational Development) to v1000942 (Division for Higher Education Development) on 2016-03-31 08:48:42.