Projekt Trapphuset Rosengård. Utbildningsverkstad och empowermentstation för invandrarkvinnor på väg mot arbete. En rättssociologisk undersökning av måluppfyllelse, genomförande och normstödjande arbete. Slutrapport från den externa utvärderingen.

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Projekt Trapphuset Rosengård, Malmö, inleddes i maj 2008 och avslutades i april 2010. Projektet är en efterföljare till projekt Trappan, som pågick under perioden februari 2006 till juni 2007. Båda projekten har byggt på samarbete med AUC/AIC Rosengård och ABF/ABL Malmö, samt finansierats av medel från Europeiska Socialfonden och medfinansierats av Malmö Stad. Den här utvärderingsrapporten avser det andra och avslutande projekt Trapphuset.

Målgruppen för projekt Trapphuset var arbetslösa invandrarkvinnor som på grund av låg utbildning, ringa eller obefintlig arbetslivserfarenhet samt begränsade kunskaper i svenska språket haft svårt att sig in på arbetsmarknaden. Syftet för projektet var att främja deltagarnas möjligheter till arbete och försörjning genom kompetensutveckling (utbildning och praktik), empowerment, samt kunskaper om entreprenörskap och kooperativt arbete.

Utvärderingens slutsats är att projektet på fullgott sätt har genomfört målen. Två av projektets viktigaste resultat är den ideella föreningen Yalla Trappan, som bildades av deltagarna och centrala projektaktörer under projektperioden, samt etableringen av en ny arbets- och mötesplats i Rosengård på von Rosens väg 1.

I utvärderingsrapporten undersöks frågan vad projektets resultat beror på och vilka faktorer i genomförandeprocessen som har hindrat eller främjat projektets förverkligande. Rapporten kan vara av intresse för alla som planerar för eller redan medverkar i den här typen av arbetsmarknadsrelaterade projekt.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law and Society

Keywords

  • rättssociologi, normer, arbetsmarknad, invandrare, långtidsarbetslösa kvinnor, etnicitet, empowerment, kompetenshöjande utbildning, Rosengård, kooperativt arbete, utvärdering, måluppfyllelse, ideella sektorn, idéburna sektorn, samverkan, Yalla Trappan, Trapphuset, Trappan, ABF, ABL, ESF, Malmö stad
Original languageSwedish
PublisherRättssociologiska enheten, Lunds universitet
Number of pages82
Volume2010:1
Publication statusPublished - 2010
Publication categoryResearch

Publication series

NameResearch Report in Sociology of Law
Volume2010:1
ISSN (Print)1404-1030

Total downloads

No data available

Related projects

Eva Friis

2008/05/012010/04/30

Project: Commissioned research

View all (1)