Psykolog i skolan. 2nd ed.

Research output: Book/ReportAnthology (editor)

Abstract

Att det ska finnas en psykolog i skolans elevhälsa är numera lagstadgat. Att psykologen ska finnas tillgänglig för samtlig personal, alla elever och deras föräldrar i frågor som är skolrelaterade är mindre självklart. Skolpsykologers förutsättningar ser väldigt olika ut och det finns ett stort behov av fortsatt utveckling.
Boken är reviderad för att spegla kraven i den nya skollagen samt även uppdaterad med flera nya kapitel skrivna av verksamma skolpsykologer.
I boken tar vi upp de organisatoriska och juridiska/etiska ramarna kring psykologens arbete i skolan, psykologens del av skolans samhällsuppdrag, relationer med elever och familjer, med skolan som organisation såväl som med det omgivande samhället.
Psykologen spelar en central roll i skolan, både för elever och personal, och deltar i skolans arbete med förebyggande, utredande och behandlande insatser, personalhandledning och skolutveckling.
Psykolog i skolan är skriven för blivande psykologer men även för yrkesverksamma psykologer, övrig personal i elevhälsan, pedagogisk personal och skolledning, eller andra som arbetar med skola och utbildningsfrågor.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Psychology

Keywords

  • skolpsykologi, elevhälsa, skolutveckling
Original languageSwedish
PublisherStudentlitteratur AB
Number of pages403
ISBN (Print)978-91-44-08673-6
Publication statusPublished - 2014
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo

Related research output

Elinor Schad (ed.), 2009, Studentlitteratur AB. 376 p.

Research output: Book/ReportAnthology (editor)

View all (1)