Rådgivare, vägledare och mäklare – om grundskolans roll och betydelse för gymnasievalet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

I en kontext av en generellt ökande välfärdspluralism där medborgaren ställs inför betydligt fler val än tidigare, har det nyliberala tänkesättet också fått ett stort genomslag i det svenska utbildningssystemet. På skolområdet, som traditionellt dominerats av offentliga huvudmän, ser vi idag en blandning mellan offentliga och privata aktörer. Denna utveckling får som konsekvens att såväl de som
är verksamma inom utbildningssystemet som elever och deras föräldrar behöver hitta nya förhållningssätt. För de yrkesverksamma innebär ökad konkurrens att de befinner sig i en verksamhet som antar rollen som marknadsaktör där elever och deras föräldrar alltmer blir betraktade som kunder. Utbildningssystemet har skapat lokala skolmarknader. Elever och deras föräldrar åtnjuter ökade valmöjligheter men får samtidigt krav på sig att sätta sig in i och värdera olika alternativ. Ett tydligt exempel på avreglering och marknadsanpassning i utbildningssystemet utgörs av gymnasievalet.
I detta kapitel uppmärksammas den period som föregår gymnasiestudier då grundskoleelever med stöd från skolpersonal måste välja den fortsatta studievägen på sekundär nivå. Vi inriktar oss på gymnasieval genom att analysera vad ökade valmöjligheter kan innebära för representanter för grundskolan i förhållande till elevernas
gymnasieval. Vi kommer att fokusera på hur rektorer och studie- och yrkesvägledare reflekterar kring sin roll utifrån de förändringar som skett gällande gymnasievalet.

Övergripande pekar svaren att inslaget av informationsförmedling har intensifierats samtidigt som många elever behöver ett mer handfast och omfattande stöd i att förhålla sig till valet. Det finns en osäkerhet i hur skolrepresentanter ska förhålla sig till gymnasievalet. Den tidigare rollen som informatör utmanas av nya krav, förväntningar och dilemman vilket leder till att skolrepresentanter kan ta på sig rollen som rådgivare, vägledare eller mäklare för att matcha elevens preferenser och förutsättningar med det komplexa utbud av program, inriktningar och skolor som erbjuds.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Social Work

Keywords

  • elever, medborgare, föräldrar, utbildningssystem, privata aktörer, offentliga aktörer, nyliberallt tänkesätt, skomarknad, valmöjlighet, avreglering, marknadsanpassning, gymnasievalet, grundskoleelever, studieväg, rektorer, studie- och yrkesvägledare, rådgivare, vägledare, mäklare
Original languageSwedish
Title of host publicationVetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang – utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet
EditorsAnders Persson, Roger Johansson
PublisherInstitutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet
Pages177-194
ISBN (Print)978-91-7473-862-9
Publication statusPublished - 2014
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes

Total downloads

No data available

Related research output

Anders Persson (ed.) & Roger Johansson (ed.), 2014, Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. 452 p.

Research output: Book/ReportAnthology (editor)

View all (1)