Reformen av CAP 2013: Lärdomar för en bättre jordbrukspolitik efter 2020

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Den senaste reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) sjösattes 2015 med avsikten att göra det europeiska jordbruket mer konkurrenskraftigt och mer hållbart. Syftet med den här rapporten är att analysera vilka effekter reformen kan väntas få på svenskt jordbruk på områdena konkurrenskraft och miljö, för att undersöka om målen med reformen uppfylls eller ej. Analysen bygger på simuleringar i AgriPoliS, en modell av svenskt jordbruk på gårdsnivå i fyra typiska bygder
Sammantaget visar analysen att 2013 års reform kan väntas få begränsad inverkan. Jordbrukets konkurrenskraft förbättras något i produktiva regioner, medan effekterna blir små i mindre produktiva regioner. Djurnäringens konkurrenskraft kan till och med försämras något. På miljöområdet drar vi slutsatsen att förgröningsstödet inte ger några märkbara miljöeffekter.

Details

Authors
Organisations
External organisations
  • The AgriFood Economics Centre
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Economics
  • Agricultural Science, Forestry and Fisheries
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherAgriFood Economics Centre
Number of pages112
Publication statusPublished - 2018 Sep 1
Publication categoryResearch

Publication series

NameAgriFood Rapport
No.1
Volume2018

Total downloads

No data available