Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

I tidigare artiklar (Sverige – EEG och konkurrensen - SvJT 1974: s. 18-33) aktualiserades relationen mellan konkurrensrätt och immaterialrätt. Den regionala konsumtionsprincipen utvecklas under de kommande åren genom en omfattande rättspraxis. Däremot har det varit oklarare vad som gäller för produkter från omvärlden. Sätter de gemensamma reglerna en minimistandard för EU, som innebär att medlemsstaterna själva kan reglera internationella förhållandena eller ska den internationella konsumtionsprincipen regleras på ett för Europa enhetligt sätt?
Artikeln redogör för doktrin och nationell rättspraxis och den prövning som skett i EFTA-domstolen som EG-domstolen. Utfallet blev olika – trots att bägge domarna var och en på sitt sätt framstår som logiska och välunderbyggda. Målet är att belysa konsumtionsprincipen i ett globalt perspektiv sådan den nu utkristalliseras och diskutera dess effekter i gemenskapen, den nationella rättsordningen och för framtida industriellt skyddstänkande.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law

Keywords

  • civilrätt: parallellimport, private law: parallel imports, internationell konsumtion av varumärkesskydd
Original languageSwedish
Pages (from-to)31-58
JournalEuroparättslig tidskrift
Issue number1
Publication statusPublished - 1998
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes

Total downloads

No data available