Resenärernas värdering av kvalitetfunktioner vid bytespunkter - Inventeringsrapport

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Väl fungerande bytespunkter är viktiga för kollektivtrafikens konkurrenskraft. Själva bytet, som är en del av varje resa, kan upplevas som en stor del av reskedjan, varför det är viktigt att bytestiden minimeras men även att bytespunkten erbjuder så hög komfort- och servicenivå som möjligt. Grunden för projektet är konstaterandet att våra kunskaper är bristfälliga när det gäller hur viktig bytespunktens egenskaper är i förhållande till andra egenskaper hos infra-strukturen, samt vilka komfortfaktorer som är viktigast. Det finns viss forskning inom områ-det. Vi kan dock konstatera att en heltäckande bild saknas och att forskningen inte tillämpas. Syftet med inventeringsfasen är att kartlägga, sammanställa och jämföra tidigare forskning och kunskap samt att översiktligt beskriva det arbete som bedrivs med bytespunkter idag.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Infrastructure Engineering

Keywords

  • Bytespunkt, Individers värdering
Original languageSwedish
PublisherLund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden
Number of pages36
VolumeBulletin 265 / 3000
Publication statusPublished - 2011
Publication categoryResearch

Publication series

NameBulletin 265 / 3000
VolumeBulletin 265 / 3000
ISSN (Print)1653-1930

Total downloads

No data available