Resenärernas värdering av kvalitetsfunktioner vid bytespunkter - Värderingsstudie

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Väl fungerande bytespunkter är viktiga för kollektivtrafikens konkurrenskraft. Själva bytet, som är en del av varje resa, kan upplevas som en stor del av reskedjan, varför det är viktigt att bytestiden minimeras men även att bytespunkten erbjuder så hög komfort- och servicenivå som möjligt. Våra kunskaper om vilka kvaliteter som är viktiga i bytespunkter samt hur viktiga dessa är i förhållande till andra egenskaper hos infrastrukturen är dock bristfälliga. Det övergripande syftet med projektet är därför att öka våra kunskaper inom ämnet. I projektet ingår att analysera resenärernas betalningsvilja för olika kvaliteter, vilket har varit syftet med denna rapport. Målet är att dessa värderingar, kompletterade med befintlig kunskap, skall kunna implementeras i Trafikverkets beräknings¬modell för samhällsekonomisk värdering av nya eller förbättrade bytespunkter.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Infrastructure Engineering

Keywords

  • Individers värdering, Bytespunkt, Stated preference
Original languageSwedish
PublisherLund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden
Number of pages62
VolumeBulletin 266 / 3000
Publication statusPublished - 2011
Publication categoryResearch

Publication series

NameBulletin 266 / 3000
VolumeBulletin 266 / 3000
ISSN (Print)1653-1930

Total downloads

No data available