Resenärers värdering av kvalitetsfunktioner vid bytespunkter - Tillämpningsrapport

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Väl fungerande bytespunkter är viktiga för kollektivtrafikens konkurrenskraft. Själva bytet, som är en del av varje resa, kan upplevas som en stor del av reskedjan, varför det är viktigt att bytestiden minimeras men även att bytespunkten erbjuder så hög komfort- och servicenivå som möjligt. Grunden för projektet är konstaterandet att våra kunskaper är bristfälliga när det gäller hur viktig bytespunktens egenskaper är i förhållande till andra egenskaper hos infra-strukturen, samt vilka komfortfaktorer som är viktigast. Det finns viss forskning inom områ-det. Vi kan dock konstatera att en heltäckande bild saknas och att forskningen inte tillämpas. Denna rapport utgör tredje och sista delen i ett FUD-projekt avseende värdering av kvalitets-funktioner vid bytespunkter. Syftet med denna rapport är tillämpa framtagna analysresultat i ett antal beräkningsexempel.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Infrastructure Engineering

Keywords

  • Bytespunkt, Individers värdering
Original languageSwedish
PublisherLund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden
Number of pages16
VolumeBulletin 267 / 3000
Publication statusPublished - 2011
Publication categoryPopular science

Publication series

NameBulletin 267 / 3000
VolumeBulletin 267 / 3000
ISSN (Print)1653-1930

Total downloads

No data available