Review of Sven Thidevall, Folkkyrkan, vision och verklighet. Ett folkkyrkligt reformprograms öden 1928–1932. Uppsala 2000

Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Abstract

Thidevalls avhandling i kyrkohistoria utgår från Svenska kyrkans möte med det moderna samhället. Hypotesen är att Svenska kyrkan fick sina strukturer präglade av andra intressen än biskopsmotionens reformprogram 1929. Detta program sätts in i sin kyrkopolitiska närkontext med nya kommunallagar, församlingsstyrelselag, Kungl. Maj:ts beslut att ge Lilla katekesen större utrymme i folkskolan, och överförandet av den kyrkliga jordens förvaltning till de lokala kyrkokommunerna. Huvudrubriken är tveksam. Det är inte någon vision utan ett konkret reformprogram som ställs mot verkligheten. Diskussionen med tidigare forskning är ibland väl knapp, och en del relevant litteratur saknas. Referenser saknas också till den samtida debatten om kyrkorätten. Förf. har lyckats att genom en fördjupad läsning anlägga nya aspekter och få fram nya resultat av ett tidigare känt material. Genom att kombinera biskopsmotionen med särskilt församlingsstyrelselagens tillkomst och regleringen av den kyrkliga egendomsfrågan har han fördjupat förståelsen både av händelseförloppet 1928–32 och av utvecklingen av folkkyrkokomplexet fram till vår egen tid.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Religious Studies
Original languageSwedish
Pages (from-to)294-298
JournalKyrkohistorisk årsskrift
Volume2000
Publication statusPublished - 2000
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo

Bibliographic note

Reviewed Work(s): Folkkyrkan, vision och verklighet. Ett folkkyrkligt reformprograms öden 1928–1932. Uppsala 2000 (by Sven Thidevall) The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)