Risk & Risici

Research output: Book/ReportAnthology (editor)

Abstract

Denna volym tar upp ett flertal aktuella frågor och problem inom samtida risk- och beslutsforskning. Frågor och problem som inte endast har med en enskild riskfråga att göra utan som är av mer allmän natur. De måste hanteras och diskuteras oavsett om man primärt
är intresserad av nanoteknologi, genmodifiering eller klimatfrågor. Det finns många sätt att ordna bidragen i en antologi på, till exempel tematiskt, lexikografiskt och fackvetenskapligt. Denna bok skulle också ha kunnat tudelas efter vilket språk författarna valt att skriva på, danska eller svenska, men det skulle ha förstört poängen med att ge ut en tvåspråkig antologi. Vårt givande dansk-svenska samarbete, som inleddes 2001 i Lund, har, med sina möjligheter och risker, varit genuint tvåspråkigt och givande flervetenskapligt. Av dessa och andra skäl har vi valt att placera bidragen i en slumpmässig ordning. Alla är inte intresserade av allting.
Vi har därför gjort en analytisk innehållsförteckning som är tänkt att kittla nyfikenheten och samtidigt vara ett beslutshjälpmedel.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Medical Ethics
  • Philosophy

Keywords

  • riskanalys, riskbedömning, beslutsteori, vetenskapsteori, rationalitet, normativitet, risk, etik, beslut
Original languageSwedish
PublisherBokförlaget Nya Doxa
Number of pages318
ISBN (Print)978-91-578-0518-8
Publication statusPublished - 2008
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo

Bibliographic note

The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: The Vårdal Institute (016540000), Theoretical Philosophy (015001002), Department of Philosophy (015001000), Department of Medical Ethics (013230023)

Total downloads

No data available