Säkerhet på jobbet i ett psykosocialt perspektiv: en studie av hur man tänker kring de som utsätter andra för mentalt och tyst våld, även känt som översitteri och mobbing

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Bibtex

@conference{f2b31f4b65e24fb0876a9cf568a81ed0,
title = "S{\"a}kerhet p{\aa} jobbet i ett psykosocialt perspektiv: en studie av hur man t{\"a}nker kring de som uts{\"a}tter andra f{\"o}r mentalt och tyst v{\aa}ld, {\"a}ven k{\"a}nt som {\"o}versitteri och mobbing",
abstract = "S{\"a}kerhet p{\aa} jobbet fokuserar ofta p{\aa} att skydda de anst{\"a}llda fr{\aa}n fysiskt v{\aa}ld, utf{\"o}rt av externa personer som inte har n{\aa}gon relation till arbetsplatsen. Det {\"a}r l{\"a}ttare att peka mot ”de andra”, de som inte h{\"o}r hemma p{\aa} arbetsplatsen {\"a}n att komma tillr{\"a}tta med arbetsplatsens interna problem. S{\"a}kerhet p{\aa} jobbet i ett psykosocialt perspektiv kan d{\"a}rf{\"o}r upplevas som besv{\"a}rligt att hantera och riskerar d{\"a}rf{\"o}r att ignoreras. M{\aa}nga arbetsplatser k{\"a}nnetecknas av oenighet, mots{\"a}ttningar och konflikter, d{\"a}r b{\aa}de f{\"o}r{\"o}varen och den utsatta personen {\"a}r anst{\"a}llda. F{\"o}r{\"o}varens intention kan vara att skada och uppn{\aa} makt, men det kan ocks{\aa} saknas intention och i dessa fall {\"a}r f{\"o}r{\"o}varen omedveten om det egna beteendets effekter f{\"o}r andra (Arbetsmilj{\"o}verket, 2011). Effekterna av denna omedvetenhet medf{\"o}r stort lidande f{\"o}r m{\aa}nga m{\"a}nniskor och mycket stora kostnader f{\"o}r organisationer och samh{\"a}lle, men problemet hanteras s{\"a}llan p{\aa} ett bra s{\"a}tt. Det finns s{\aa}ledes ett behov av att utveckla arbetss{\"a}tt som {\"o}kar medvetenheten. Exempel p{\aa} f{\"o}rekommande beteende {\"a}r, or{\"a}ttf{\"a}rdigt ledarskap, bristande respekt, oh{\"o}vlighet, f{\"o}rol{\"a}mpande beteende (vilka kan ben{\"a}mnas s{\aa} som ”mentalt v{\aa}ld”) eller marginaliserande, minimerande, etc. (”tyst v{\aa}ld”). Orsaker till psykosociala arbetsmilj{\"o}problem kan vara brister i ledning, otydliga organisationsformer och l{\aa}ga grader av f{\"o}rtroende och tillit som ger upphov till vantrivsel och mindre del effektivt arbete. F{\"o}r att n{\aa} god produktivitet med h{\"o}g grad av effektiv arbetstidm{\aa}ste resurser l{\"a}ggas p{\aa} trivselst{\"a}rkande aktiviteter och st{\"a}rka organisationskulturen. Ett problem {\"a}r ofta organisationskulturen i sig, den kan beh{\"o}va f{\"o}r{\"a}ndras f{\"o}r att m{\"a}nniskor ska b{\"o}rja kommunicera p{\aa} ett b{\"a}ttre s{\"a}tt (Arbetsmilj{\"o}verket, 2011). De psykologiska och fysiologiska effekterna p{\aa} offren vet forskarv{\"a}rlden en hel del om. D{\"a}remot vet man inte s{\aa} mycket om de psykologiska och fysiologiska effekterna p{\aa} vare sig f{\"o}r{\"o}varna eller de personer i omgivningen som bevittnar dessa skeenden. Vem {\"a}r den och vad h{\"a}nder hos den som uts{\"a}tter och vem {\"a}r den och vad h{\"a}nder hos den som bevittnar n{\"a}r n{\aa}gon uts{\"a}tts f{\"o}r mentalt eller tyst v{\aa}ld?Vi st{\"a}llde ovan fr{\aa}gest{\"a}llningar till ett tjugotal deltagare vid en samtalskonferens (Gilla Jobbet 2014) samt vid ett fortbildningstillf{\"a}lle p{\aa} Lunds universitet d{\"a}r ett fyrtiotal administrat{\"o}rer deltog. Vid b{\"a}gge tillf{\"a}llena fick deltagarna diskutera tv{\aa} och tv{\aa}. P{\aa} samtalskonferensen genomf{\"o}rdes en muntlig redovisning och vid fortbildningstillf{\"a}llet kunde vi d{\"a}remot samla in skriftliga svar. Vid det sista tillf{\"a}llet pr{\"o}vades {\"a}ven v{\"a}rderingsuppfattning g{\"a}llande tv{\aa} scenarier om mentalt och tyst v{\aa}ld. Flertalet av svaren avseende fr{\aa}gan, Vem {\"a}r den som uts{\"a}tter n{\aa}gon f{\"o}r mentalt eller tyst v{\aa}ld pekade p{\aa} att det hos dessa personer r{\aa}der en os{\"a}kerhet hos dem sj{\"a}lva kring det egna beteendet. Os{\"a}kerheten ans{\aa}gs {\"a}ven vara kopplad till den position som personerna innehar i en organisation. Denna os{\"a}kerhetsaspekt s{\aa}gs som en fr{\aa}ga om makt. En makt som d{\aa} missbrukas genom att personen anser sig ha r{\"a}tt och ett ansvar att agera, kanske utan intention att skada och med en till{\aa}tande organisationskultur.ReferenserGilla Jobbet, Arbetslivets m{\"o}tesplats, Knytkonferens, 2014-10-22Arbetsmilj{\"o}verket. (2011). Psykologiska perspektiv p{\aa} hot och v{\aa}ld i arbetslivet.Kunskaps{\"o}versikt RAP 2011_07, Stockholm: Arbetsmilj{\"o}verket.",
keywords = "s{\"a}kerhetsaspekter, Arbetsmilj{\"o}",
author = "Per Gustafson and Per Johnsson and Jonas Borell",
year = "2015",
language = "svenska",
note = "FALF (Forum f{\"o}r arbetslivsforskning)-konferens 2015 ; Conference date: 10-06-2015 Through 12-06-2015",
url = "http://falf.se/konferens-2015/",

}