Find research outputs

More filtering options

All authors

to
 1. Doctoral Thesis (monograph)
 2. Recursive M-estimators with Dependent Observations

  Ulla Holst, 1982

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Three-electron spectra of nitrogen (NI) and sulphur (SII)

  Jan Pettersson, 1982

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 4. Active heat capacity : models and parameters for the thermal performance of buildings

  Gudni Jóhannesson, 1981, Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola. 165 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 5. Crack growth and development of fracture zones in plain concrete and similar materials

  Per-Erik Petersson, 1981, Division of Building Materials, LTH, Lund University. 174 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 6. Från konkurrens till monopol. En studie av lokal politisk och ekonomisk journalistik

  Sven Linderoth, 1981, Dialog.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. Kommunerna och bostadsförsörjningen: En analys av bostadsbyggnadsplaneringen

  Bengt Norrving, 1981, Liber.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 8. Robust Control Design with Simplified Models

  Carl Fredrik Mannerfelt, 1981, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH).

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 9. För kung och fosterland : studier i den svenska adelns demografi och offentliga funktioner 1600-1900

  Ingvar Elmroth, 1981, 282 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 10. Den surrealistiska erfarenheten: Upplevelsen. En tolkning av surrealismens åskådning.

  Jan-Gunnar Sjölin, 1981, Kalejdoskop förlag. 453 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 11. Proton induced x-ray emission

  Gerd Johansson, 1981, 94 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 12. Spectral studies in highly ionised atoms of yttrium, zirconium, niobium and molybdenum

  Mirza Said-uz-Zafar Chagtai, 1981

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 13. Studies of spark spectra of sulphur

  Ingvar Joelsson, 1981

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 14. Atomic structure studies using fast-ion spectroscopy

  Boël Denne, 1981

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 15. Air flows in building components

  Johnny Kronvall, 1980, Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola. 194 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 16. Putsens inverkan på fasadens fuktbalans

  Kenneth Sandin, 1980, Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola. 97 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 17. Perspectives on misspellings : a phonetic, phonological and psycholinguistic study

  Kerstin Nauclér, 1980, Liber.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 18. Hygroscopic moisture in concrete - drying, measurements & related material properties

  Lars-Olof Nilsson, 1980, Division of Building Materials, LTH, Lund University. 162 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 19. Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmänfonetiskt perspektiv

  Per Lindblad, 1980, Liber. 215 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 20. Handläggning och inflytande : beredning, föredragning och kontrasignering under Karl XI:s envälde

  Anna-Brita Lövgren, 1980, 237 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 21. Partireformationen : från bondeförbund till centerparti

  Hans Albin Larsson, 1980, 233 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 22. Bondebygd i förändring : bebyggelse och befolkning i västra Närke ca 1300-1600

  Jan Brunius, 1980, 205 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 23. Scattering by ensembles of small particles : experiment, theory and application

  Bo Gustafson, 1980

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 24. Håndverket i forandring : studier i horn- og beinhåndverkets utvikling i Lund c:a 1000-1350

  Axel Christophersen, 1980, 236 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 25. Studier över meningsbyggnaden i färöiskt skriftspråk

  Carin Sandqvist, 1980, 231 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 26. Den svensk-norska utrikesförvaltningen 1870-1905 : dess organisations- och verksamhetsförändring

  Kjell Emanuelson, 1980, 173 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 27. Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen

  Per Erik Ljung, 1980, Liber. 287 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 28. Studies of energy levels and lifetimes in neutral and ionized light atoms

  Sven Huldt, 1980

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 29. Företagens investeringsbeteende - påverkan och inlärning av samhällsåtgärder i några företag

  Ingvar Persson, 1980

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 30. A fracture mechanics approach to failure analyses of concrete materials

  Matz Modéer, 1979, Division of Building Materials, LTH, Lund University. 102 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 31. Invändig tilläggsisolering : köldbryggor, fukt, rörelser och beständighet : thermal bridges, moisture problems, movements and durability = Internal additional insulation

  Ann-Charlotte Andersson, 1979, Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola. 315 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. Security and Recognition. A Study of Change in Israel's Official Doctrine 1967-1974

  Anders Lidén, 1979, Studentlitteratur AB.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 33. Identification and Adaptive Control Applied to Ship Steering

  Claes Källström, 1979, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH).

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 34. Speech errors in normal and pathological speech

  Ewa Söderpalm, 1979, Liber. 139 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 35. Stabilisation of Uncertain Systems

  Per Molander, 1979, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH).

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. Svensk pluralbildning hos finska invandrarbarn : en psykolingvistisk utvecklingsstudie

  Eva Wigforss, 1979, Institutionen för lingvistik, Lunds universitet.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 37. Interaction in Computer Aided Analysis and Design of Control Systems

  Johan Wieslander, 1979, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH).

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 38. Ageing and deformation properties of building joint sealants

  Per Gunnar Burström, 1979, Division of Building Materials, LTH, Lund University. 150 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 39. Glottografisk frekvensindikering

  Peter Kitzing, 1979, Luds universitet.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 40. Konst och varuform. Materialistiska studier kring varusamhällets upptäckt av konstens och estetikens autonomi.

  Torsten Weimarck, 1979, Kalejdoskop förlag.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 41. Activation measurements of capture cross sections for 14-15 MeV neutrons

  Göran Magnusson, 1979

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 42. Algebraic Control Theory for Linear Multivariable Systems

  Lars Pernebo, 1978, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH).

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 43. Digital reglering av klimatprocesser

  Lars Jensen, 1978, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH).

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 44. Stability of Model Reference Adaptive and Self-Tuning Regulators

  Bo Egardt, 1978, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH).

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 45. A Structured Model Language for Large Continuous Systems

  Hilding Elmqvist, 1978, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH).

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 46. Tecken och handling. Från språkhandlingen till handlingens språk

  Göran Sonesson, 1978, Doxa.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 47. Metoder för en ipisk språkbeskrivning

  Sven Platzack, 1978, Institutionen för lingvistik, Lunds universitet. 184 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 48. 1971 års länsförvaltningsreform: En utvärdering

  Bo Hagström, 1978, Studentlitteratur AB.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)