Find research outputs

More filtering options

All authors

to
Clear filters
 1. The Judicialization of Politics: Meaning, Forms, Background, Prospects

  Vallinder, T., 1992, Festskrift tillägnad Håkan Strömberg på 75-års dagen den 18 februari 1992.. Juristförlaget i Lund

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 2. Montesquieu and Constitutionmaking in Sweden, 1809-1815, Part I

  Vallinder, T., 1989, Årsbok : Vetenskapssocieteten i Lund. Vetenskapssocieteten i Lund

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. Montesquieu och den svenska tryckfriheten på 1810-talet

  Vallinder, T., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (ed.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. De rikssvenska juristerna och den svenska tryckfrihetsjuryn

  Vallinder, T., 1983, Rätt och politik : inlägg på ett gränsområde (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut ). Anckar, D. (ed.). Stift:s för Åbo akad. forskningsinst., Vol. 84.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 5. Montesquieu and Constitutionmaking in Sweden, 1809-1815, Part II

  Vallinder, T., 1992, Årsbok : Vetenskapssocieteten i Lund. Vetenskapssocieteten i Lund

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Nio edsvurna män. Jury och tryckfrihet i Sverige 1815-2000

  Vallinder, T., 2000, Carlsson Bokförlag.

  Research output: Book/ReportBook

 7. Folkpartiets ideologiska och organisatoriska bakgrund 1866-1934

  Vallinder, T., 1984, Liberal ideologi och politik 1934-1984. Weibull, J. (ed.). Folk & samhälle

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Aftonbladet och den repressiva tryckfrihetspolitiken under 1830-talet

  Vallinder, T., 1999, Grundad 1830 av Lars Johan Hierta (Sylwan ; 4). Gustafsson, K. E. & Rydén, P. (eds.). Nordicom

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Protective ventilation in experimental acute respiratory distress syndrome after ventilator-induced lung injury: a randomized controlled trial

  Uttman, L., Bitzén, U., De Robertis, E., Enoksson, J., Johansson, L. & Björn Jonson, 2012, In : British Journal of Anaesthesia. 109, 4, p. 584-594

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Democracy and Diffusion: Transnational Lesson-Drawing among Indonesian Pro-Democracy Actors

  Anders Uhlin, 1995, Department of Political Science, Lund University.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 11. Litteraturgranskning, Martin Nilsson: Demokratisering i Latinamerika under 1900-talet - vänstern och demokratins fördjupning

  Anders Uhlin, 2006, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 108, 3, p. 320-328

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 12. Civil Society and Policy Reforms in the Asian Development Bank

  Anders Uhlin, 2016, Global Economic Governance and the Development Practices of the Multilateral Development Banks. Park, S. & Strand, J. (eds.). Routledge, p. 60-79

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Transnational Democratic Diffusion and Indonesian Democracy Discourses

  Anders Uhlin, 1993, In : Third World Quarterly. 14, 3, p. 517-544

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Oposisi Berserak. Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia

  Anders Uhlin, 1998, Mizan. 307 p.

  Research output: Book/ReportBook

 15. The Struggle for Democracy in Indonesia. An Actor - Structure Approach

  Anders Uhlin, 1995, In : Scandinavian Political Studies. 18, 3, p. 133-158

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Transnationella civilsamhällesnätverk och demokratiskt ledarskap

  Anders Uhlin, 2006, I Ledande Ställning. Vänbok till Lars-Göran Stenelo. Jönsson, C. & Jerneck, M. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 275-290

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. “Asian Values Democracy” - Neither Asian nor Democratic. Discourses and Practices in Late New Order Indonesia

  Anders Uhlin, 1999, Stockholm University: Centre for Pacific-Asia Studies, 26 p.

  Research output: Working paper

 18. Post-Soviet Civil Society. Democratization in Russia and the Baltic States

  Anders Uhlin, 2006, Routledge. 205 p. (BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies)

  Research output: Book/ReportBook

 19. Demokratisering och den internationella kontexten

  Anders Uhlin, 2006, Demokratiseringsprocesser. Teoretiska ansatser och empiriska studier. Linde, J. & Ekman, J. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 187-221

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Utvecklingsfrågor

  Anders Uhlin, 2009, Internationella relationer. Gustavsson, J. & Tallberg, J. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 301-320

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. Claiming Justice in the Global South

  Anders Uhlin, Nem Singh, J., Grugel, J. & Fontana, L. B., 2017, Demanding Justice in the Global South: Claiming Rights. Grugel, J., Nem Singh, J., Fontana, L. B. & Uhlin, A. (eds.). Palgrave Macmillan, p. 177-194 18 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Civilsamhälle i Östeuropa

  Anders Uhlin, 2009, Det nya Östeuropa - Stat och nation i förändring. Björklund, F. & Rodin, J. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 355-377

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Indonesian Democracy Discourses in a Global Context. The Transnational Diffusion of Democratic Ideas

  Anders Uhlin, 1993, (Working papers / Centre of Southeast Asian studies, Monash university).

  Research output: Working paper

 24. Demokratisering och den internationella kontexten

  Anders Uhlin, 2014, Demokratiseringsprocesser: Nya perspektiv och utmaningar. Ekman, J., Linde, J. & Sedelius, T. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 185-213

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. The Structure and Culture of Post-Communist Civil Society in Latvia

  Anders Uhlin, 2010, In : Europe-Asia Studies. 62, 5, p. 829-852

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Perceptions of Democracy Among Local Elites: A Comparative Study of Five Russian Regions

  Anders Uhlin & Åström, L., 2005, The Challenge of the Baltic Sea Region. Culture, Ecosystems, Democracy. Bolin, G., Hammer, M., Kirsch, F-M. & Szrubka, W. (eds.). Södertörn University College, p. 285-306

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. Litteraturgranskning, Samuel P Huntington: The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century

  Anders Uhlin, 1992, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 95, 1, p. 106-109

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 28. Review: Nonviolent Revolutions: Civil Resistance in the Late 20th Century

  Anders Uhlin, 2012, In : Global Policy. Published online 17 September 2012

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 29. Transnational Corporations as Global Political Actors: A Literature Review

  Anders Uhlin, 1988, In : Cooperation and Conflict. 23, 4, p. 231-247

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. Rysslands Civilsamhälle

  Anders Uhlin, 2009, Ryssland. Politik, samhälle och ekonomi. Jonsson, A. & Vendil Pallin, C. (eds.). SNS Förlag, p. 182-204

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Democratic Legitimacy of Transnational Actors: Mapping Out the Conceptual Terrain

  Anders Uhlin, 2010, Legitimacy Beyond the State? Re-examining the Democratic Credentials of Transnational Actors. Erman, E. & Uhlin, A. (eds.). Palgrave Macmillan, p. 16-37

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Civil Society and Problems of Democratization in Post-Communist States

  Anders Uhlin, 2011, Democracy in Lithuania: Civil Spirits Versus Totalitarianism at the Defining Moments of the Twentieth Century. Jerkute, M. & Šepetys, N. (eds.). Naujasis Židinys-Aidai, p. 233-247

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Centerpartiet

  Uddman, P., 1972, Svenska partiapparater: de politiska partiernas organisatoriska uppbyggnad. Bengtsson, L. (ed.). Aldus/Bonnier

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Demokrati och flyktingpolitik

  Uddman, P., 1990, Att möta främlingar : vision och vardag (CESIC Studies in International Conflict ; 3). Alsmark, G. & Uddman, P. (eds.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Democracy and Refugee Policy

  Uddman, P., 1992, Encounter with strangers : refugees and cultural confrontation in Sweden (CESIC Studies in International Conflict ; 6). Rystad, G. (ed.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Arbetsbörda och regeringsansvar. Centerpartiets riksstämmor under 1970-talet

  Uddman, P., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (ed.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Between Majority Power and Minority Resistance: Kurdish Linguistic Rights in Turkey

  Ucarlar, N., 2009, Lund University. 299 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 38. The interpretative moment of European journalism: the impact of media voice in the ratification process

  Trenz, H-J., Conrad, M. & Rosén, G., 2006, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 39. Impartial mediator or critical watchdog? The role of political journalism in EU constitution-making

  Trenz, H-J., Conrad, M. & Rosen, G., 2009, In : Comparative European Politics. 7, 3, p. 342-363

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. The Interpretative Moment of European Journalism. The Impact of Newspaper Opinion Making in the Ratification Process.

  Trenz, H-J., Conrad, M. & Rosén, G., 2007, RECON Online Working Paper Series, 24 p.

  Research output: Working paper

 41. Income tax progressivity and war inflation during the two World Wars

  Sara Torregrosa-Hetland & Oriol Sabaté Domingo, 2019 Mar, Lund: Lund University, p. 1-34, 34 p. (STANCE Working Papers Series; vol. 2019, no. 1).

  Research output: Working paper

 42. Public and Non-Profit Interaction: U.S. Assistance to Eastern European Media 1989-1995

  Thunborg, A., 1997, Department of Political Science, Lund University. 270 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 43. The small state in international relations

  Thorhallsson, B., Steinsson, S. & Thorsteinn Kristinsson, 2018, Small States and Shelter Theory: Iceland's External Affairs. Thorhallsson, B. (ed.). London and New York: Routledge, p. 13-23 (The New International Relations).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. A THEORY OF SHELTER: ICELAND’S AMERICAN PERIOD (1941–2006)

  Thorhallsson, B., Steinsson, S. & Thorsteinn Kristinsson, 2018 May 15, In : Scandinavian Journal of History. 43, 4, p. 539-563

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. Nordic cooperation and shelter implications

  Thorhallsson, B., Steinsson, S. & Thorsteinn Kristinsson, 2018, Small States and Shelter Theory: Iceland's External Affairs . Thorhallsson, B. (ed.). London and New York: Routledge, p. 93-127 (The New International Relations).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...56 Next