Find research outputs

More filtering options

All authors

to
Clear filters
 1. 1982
 2. Order of Voting Effects

  Bjurulf, B. & Niemi, R. G., 1982, Power, voting, and voting power. Holler, M. J. (ed.). Würzburg : Physica Verlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. 1981
 4. Attityder till kommunal service

  Anders Sannerstedt, 1981, Kommundepartementet. 166 p. (DS Kn 1981:22)

  Research output: Book/ReportBook

 5. Dagspressen i kommunerna

  Johansson, L. & Sjölin, M., 1981, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 6. Kommunerna och bostadsförsörjningen: En analys av bostadsbyggnadsplaneringen

  Norrving, B., 1981, Liber.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. MBL utan avtal : kommunerna och MBL

  Bengt Lundell & Tomas Bergström, 1981, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. (Lund political studies)

  Research output: Book/ReportBook

 8. Prediction and Foreign Policy Heritage

  Stenelo, L-G., 1981, In : Cooperation and Conflict. 16, 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Sphere of Flying: The Politics of International Aviation

  Christer Jönsson, 1981, In : International Organization. 35, 2, p. 273-302

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. 1980
 11. Demokratins idéer

  Lundquist, L., 1980, Modern demokrati : problem och debattfrågor ; 7., revid. uppl.. Back, P-E. & Gustafsson, A. (eds.). Liber

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Den svenska tryckfrihetsjuryn 1815-1949

  Vallinder, T., 1980, Grundlagsskyddad yttrandefrihet : betänkande (SOU 1979:49). Liber

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Foreign Policy Predictions

  Stenelo, L-G., 1980, Studentlitteratur AB. (Lund political studies)

  Research output: Book/ReportBook

 14. Forskning om politik. En studie av doktorsavhandlingarna i statskunskap 1980-1975

  Johansson, L., 1980, Lunds Universitets Historiska Institution. 76 p. (Forskarutbildningens resultat 1890-1975; vol. 6)

  Research output: Book/ReportReport

 15. Kärnkraftsomröstningen i kommunerna

  Johansson, L., 1980, Studentlitteratur AB. (Meddelande / Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet)

  Research output: Book/ReportBook

 16. Kommunerna och den regionala planeringen : en analys av länsplaneringen och den fysiska riksplaneringen

  Magnusson, H., 1980, Studentlitteratur AB. (Lund political studies)

  Research output: Book/ReportBook

 17. 1979
 18. Konflikter i kommunalpolitiken

  Johansson, L. & Schmidt, S., 1979, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 82, 4, p. 267-280

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Soviet Bargaining Behavior: The Nuclear Test Ban Case

  Christer Jönsson, 1979, Columbia University Press.

  Research output: Book/ReportBook

 20. Statsvetenskaplig Tidskrift. Register 1944-1977

  Johansson, L., 1979, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 1979, 5

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. 1978
 22. 1971 års länsförvaltningsreform: En utvärdering

  Hagström, B., 1978, Studentlitteratur AB.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 23. 1977
 24. Förvaltningen i det politiska systemet

  Lundquist, L., 1977, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 25. 1976
 26. Landstingskommunerna: Organisation, beslutsprocess och serviceutbud

  Johansson, L., 1976, Department of Political Science, Lund University. 189 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 27. Några synpunkter på begreppet politisk planering

  Lundquist, L., 1976, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 79, 2, p. 121-139

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. 1975
 29. Landstingskommunerna.

  Johansson, L. (ed.), Nilsson, L-G. (ed.) & Petersson, H. (ed.), 1975, AWE/Gebers. 228 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 30. Regeringsbildningen i flerpartisystem

  Hermerén, H., 1975, Lunds universitet. 239 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 31. 1972
 32. An Analysis of Some Aspects of the Voting Process

  Bjurulf, B., 1972, Studentlitteratur AB.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 33. Centerpartiet

  Uddman, P., 1972, Svenska partiapparater: de politiska partiernas organisatoriska uppbyggnad. Bengtsson, L. (ed.). Aldus/Bonnier

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Means and Goals of Political Decentralization

  Lundquist, L., 1972, Studentlitteratur AB.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 35. Mediation in International Negotiations

  Stenelo, L-G., 1972, Studentlitteratur AB.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. 1962
 37. I kamp för demokratin: Rösträttsrörelsen i Sverige 1886-1900

  Vallinder, T., 1962, Natur och kultur. 346 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Previous 1...51 52 53 54 55 Next