Find research outputs

More filtering options

All authors

to
Clear filters
 1. 1962
 2. I kamp för demokratin: Rösträttsrörelsen i Sverige 1886-1900

  Vallinder, T., 1962, Natur och kultur. 346 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. 1972
 4. An Analysis of Some Aspects of the Voting Process

  Bjurulf, B., 1972, Studentlitteratur AB.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 5. Centerpartiet

  Uddman, P., 1972, Svenska partiapparater: de politiska partiernas organisatoriska uppbyggnad. Bengtsson, L. (ed.). Aldus/Bonnier

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Means and Goals of Political Decentralization

  Lundquist, L., 1972, Studentlitteratur AB.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. Mediation in International Negotiations

  Stenelo, L-G., 1972, Studentlitteratur AB.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 8. 1975
 9. Landstingskommunerna.

  Johansson, L. (ed.), Nilsson, L-G. (ed.) & Petersson, H. (ed.), 1975, AWE/Gebers. 228 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 10. Regeringsbildningen i flerpartisystem

  Hermerén, H., 1975, Lunds universitet. 239 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 11. 1976
 12. Landstingskommunerna: Organisation, beslutsprocess och serviceutbud

  Johansson, L., 1976, Department of Political Science, Lund University. 189 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 13. Några synpunkter på begreppet politisk planering

  Lundquist, L., 1976, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 79, 2, p. 121-139

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. 1977
 15. Förvaltningen i det politiska systemet

  Lundquist, L., 1977, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 16. 1978
 17. 1971 års länsförvaltningsreform: En utvärdering

  Hagström, B., 1978, Studentlitteratur AB.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 18. 1979
 19. Konflikter i kommunalpolitiken

  Johansson, L. & Schmidt, S., 1979, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 82, 4, p. 267-280

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Soviet Bargaining Behavior: The Nuclear Test Ban Case

  Christer Jönsson, 1979, Columbia University Press.

  Research output: Book/ReportBook

 21. Statsvetenskaplig Tidskrift. Register 1944-1977

  Johansson, L., 1979, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 1979, 5

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. 1980
 23. Demokratins idéer

  Lundquist, L., 1980, Modern demokrati : problem och debattfrågor ; 7., revid. uppl.. Back, P-E. & Gustafsson, A. (eds.). Liber

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 24. Den svenska tryckfrihetsjuryn 1815-1949

  Vallinder, T., 1980, Grundlagsskyddad yttrandefrihet : betänkande (SOU 1979:49). Liber

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Foreign Policy Predictions

  Stenelo, L-G., 1980, Studentlitteratur AB. (Lund political studies)

  Research output: Book/ReportBook

 26. Forskning om politik. En studie av doktorsavhandlingarna i statskunskap 1980-1975

  Johansson, L., 1980, Lunds Universitets Historiska Institution. 76 p. (Forskarutbildningens resultat 1890-1975; vol. 6)

  Research output: Book/ReportReport

 27. Kärnkraftsomröstningen i kommunerna

  Johansson, L., 1980, Studentlitteratur AB. (Meddelande / Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet)

  Research output: Book/ReportBook

 28. Kommunerna och den regionala planeringen : en analys av länsplaneringen och den fysiska riksplaneringen

  Magnusson, H., 1980, Studentlitteratur AB. (Lund political studies)

  Research output: Book/ReportBook

 29. 1981
 30. Attityder till kommunal service

  Anders Sannerstedt, 1981, Kommundepartementet. 166 p. (DS Kn 1981:22)

  Research output: Book/ReportBook

 31. Dagspressen i kommunerna

  Johansson, L. & Sjölin, M., 1981, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 32. Kommunerna och bostadsförsörjningen: En analys av bostadsbyggnadsplaneringen

  Norrving, B., 1981, Liber.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 33. MBL utan avtal : kommunerna och MBL

  Bengt Lundell & Tomas Bergström, 1981, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. (Lund political studies)

  Research output: Book/ReportBook

 34. Prediction and Foreign Policy Heritage

  Stenelo, L-G., 1981, In : Cooperation and Conflict. 16, 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. Sphere of Flying: The Politics of International Aviation

  Christer Jönsson, 1981, In : International Organization. 35, 2, p. 273-302

  Research output: Contribution to journalArticle

 36. 1982
 37. Aktiv utrikespolitik: En jämförelse mellan svensk och dansk utrikesdebatt 1962-1978

  Ole Elgström, 1982, Studentlitteratur AB. 238 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 38. Den lokala lantmäteriorganisationen : resultat av enkätundersökning

  Norrving, B. & Magnusson, H., 1982, Liber. (Ds Bo)

  Research output: Book/ReportBook

 39. Från MBL till MBA : kommunerna och MBL

  Tomas Bergström & Bengt Lundell, 1982, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. (Lund political studies ; 37)

  Research output: Book/ReportBook

 40. Kommunal servicevariation

  Johansson, L., 1982, Liber. 98 p. (DS Kn 1982:2)

  Research output: Book/ReportBook

 41. Order of Voting Effects

  Bjurulf, B. & Niemi, R. G., 1982, Power, voting, and voting power. Holler, M. J. (ed.). Würzburg : Physica Verlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. 1983
 43. A Cognitive Approach to International Negotiation

  Christer Jönsson, 1983, In : European Journal of Political Research. 11, 2, p. 139-150

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. Attityder till kommunal service

  Anders Sannerstedt, 1983, De nya kommunerna : en sammanfattning av Kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökningar. Strömberg, L. & Westerståhl, J. (eds.). Liber

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 45. Byråkrater i Norden : utvecklingsdrag i statstjänstemannakårerna under efterkrigstiden

  Lundquist, L. (ed.) & Ståhlberg, K. (ed.), 1983, Stift:s för Åbo akad. forskningsinst. (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 46. Den kommunala budgetprocessen

  Magnusson, H., 1983, De nya kommunerna : en sammanfattning av Kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökningar. Strömberg, L. & Westerståhl, J. (eds.). Liber

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. De rikssvenska juristerna och den svenska tryckfrihetsjuryn

  Vallinder, T., 1983, Rätt och politik : inlägg på ett gränsområde (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut ). Anckar, D. (ed.). Stift:s för Åbo akad. forskningsinst., Vol. 84.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 48. Gör kommunerna i Norrbotten annorlunda?

  Johansson, L. & Schmidt, S., 1983, Nordkalotten i politiken. Lindström, U. & Karvonen, L. (eds.). Liber

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 49. Kommunal servicevariation

  Johansson, L., 1983, De nya kommunerna. Strömberg, L. & Westerståhl, J. (eds.). Liber

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 50. Stabilitet, variation och förnyelse : partipolitisk struktur i kommunerna 1973-1982

  Johansson, L. & Schmidt, S., 1983, Kommunfakta.

  Research output: Book/ReportBook

 51. 1984
 52. A Combinatorial and Probabilistic Analysis of Voting Blocs With Application to Multiparty Systems

  Bjurulf, B. & Berg, S., 1984, Coalitions and Collective Action. Holler, M. J. (ed.). Wuerzburg : Physica-Verlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 53. Aktörer och strukturer

  Lundquist, L., 1984, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 87, 1, p. 1-21

  Research output: Contribution to journalArticle

 54. Demokrati och utrikespolitik

  Stenelo, L-G., 1984, Lundaforskare föreläser. 16. Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 55. Folkpartiets ideologiska och organisatoriska bakgrund 1866-1934

  Vallinder, T., 1984, Liberal ideologi och politik 1934-1984. Weibull, J. (ed.). Folk & samhälle

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 56. Lokalt medbestämmande : kommunerna och MBL

  Tomas Bergström & Bengt Lundell, 1984, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

  Research output: Book/ReportBook

 57. Superpower: Comparing American and Soviet Foreign Policy

  Christer Jönsson, 1984, Pinter.

  Research output: Book/ReportBook

 58. The International Critic. The Impact of Swedish Criticism of the U.S. Involvement in Vietnam

  Stenelo, L-G., 1984, Studentlitteratur AB. (Lund political studies ; 43)

  Research output: Book/ReportBook

 59. Vad man kan - Vad man borde kunna som lärare i samhällskunskap

  Eklundh, P., 1984, Lunds universitet ; Lärarhögskolan i Malmö. 55 p. (Utvecklingsarbete och fältförsök; vol. Rapport 1984:15)

  Research output: Book/ReportReport

 60. 1985
 61. Forskare möter läsare: 21 olika spelöppningar

  Johansson, L., 1985, (Unpublished) Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 51 p.

  Research output: Book/ReportReport

 62. From Order to Chaos

  Lundquist, L., 1985, State and Market : the politics of the public and the private. Lane, J. E. (ed.). SAGE Publications

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 63. Kommunalpolitiken i massmediernas spegel: En studie av dagspressens och lokalradions bevakning av fem kommuner

  Sjölin, M., 1985, Dialogos.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 64. Två fallstudier: USA lämnar ILO och Unesco

  Ringmar, E. & Jens Bartelson, 1985, FN vid fyrtio: internationellt samarbete i kris. Bo, H. & Maria, F. (eds.). Utrikespolitiska Institutet, Stockholm, p. 51-82

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 65. 1986
 66. Att tro på medbestämmande. Om inflytande för de anställda i Svenska kyrkan

  Tomas Bergström, 1986, Brevskolan. (Informationsskrift / Arbetslivscentrum)

  Research output: Book/ReportBook

 67. Demokrati och rättssäkerhet - ett problematiskt släktskapsförhållande

  Vallinder, T., 1986, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 89, 4, p. 294-303

  Research output: Contribution to journalArticle

 68. Den nya hälsopolitiken. Politikers och medborgares syn på sjukvården

  Andersson, R. & Petersson, H., 1986, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 89, 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 69. Frågeteknik i utredningsarbete

  Hagström, B., 1986, Dialog.

  Research output: Book/ReportBook

 70. Interorganization Theory and International Organization

  Christer Jönsson, 1986, In : International Studies Quarterly. 30, 1, p. 39-57

  Research output: Contribution to journalArticle

 71. Om läsning av samhällsvetenskaplig litteratur

  Lundquist, L., 1986, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 89, 1, p. 39-48

  Research output: Contribution to journalArticle

 72. Vem styr förändringar : Lokala lösningar på centrala problem

  Eklundh, P., 1986, Universitets- och högskoleämbetet. (UHÄ-rapport)

  Research output: Book/ReportBook

 73. 1987
 74. Arbetsbörda och regeringsansvar. Centerpartiets riksstämmor under 1970-talet

  Uddman, P., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (ed.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 75. Att bilda FoU-organ mm

  Beckman, B., 1987, [Publisher information missing]. (ERU-rapport ; Expertgruppen för forskning om regional utveckling)

  Research output: Book/ReportReport

 76. Brittiska valet den 11 juni 1987: bakgrund, resultat och valsystem

  Bjurulf, B., 1987, In : Statsvetenskaplig tidskrift. 90, 4, p. 313-20

  Research output: Contribution to journalArticle

 77. Byråkratisk etik - innehåll och konfliktdimensioner

  Lundquist, L., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (ed.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 78. Cognition and International Negotiation: The Historical Recovery of Discursive Space

  Bonham, G. M., Christer Jönsson, Persson, S. & Shapiro, M. J., 1987, In : Cooperation and Conflict. 22, 1, p. 1-19

  Research output: Contribution to journalArticle

 79. Den internationaliserade riksdagen

  Magnus Jerneck, 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (ed.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 80. Den outforskade landstingspolitiken

  Petersson, H., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (ed.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 81. Etiken och makten

  Lundquist, L., 1987, Skall etiken styra forskningen? : integritet, sanning och nytta. Hemberg, J., Hermerén, G. & Wärneryd, O. (eds.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 82. Expertsystem. Om ett nytt sätt att utnyttja datorer

  Johansson, L., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (ed.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 83. Författning och politik. Några aspekter på regeringsbildning i Sverige

  Hermerén, H., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (ed.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 84. Från idealbyråkrat till förvaltningspolitiker - ny syn på offentlig förvaltning

  Lundquist, L., 1987, Lundaforskare föreläser ; 18. Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 85. Hälso- och sjukvårdens organisation - från medicinsk professiokrati till professionell byråkrati?

  Hagström, B., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (ed.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 86. Implementation steering : an actor-structure approach

  Lundquist, L., 1987, Studentlitteratur AB. (Lund political studies)

  Research output: Book/ReportBook

 87. International Aviation and the Politics of Regime Change

  Christer Jönsson, 1987, Pinter.

  Research output: Book/ReportBook

 88. Kommunvalen 1985 : en första analys av väljarnas lojaliteter och bytesbenägenheter

  Bjurulf, B. & Håkansson, A., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 89. Makten över statsutgifterna

  Magnusson, H., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (ed.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 90. Montesquieu och den svenska tryckfriheten på 1810-talet

  Vallinder, T., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (ed.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 91. Nationell och internationell administration

  Christer Jönsson, 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (ed.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 92. Negotiating with the LDCs: Situation and Context

  Ole Elgström, 1987, In : Cooperation and Conflict. 22, 3, p. 135-51

  Research output: Contribution to journalArticle

 93. Offentlig planering i förändring

  Norrving, B., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (ed.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 94. Political Uses of International Law

  Nilsson, A-S., 1987, Dialogos. 193 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 95. Politisk styrning av skolan: svårigheter och möjligheter

  Anders Sannerstedt, 1987, In : Forskning om utbildning. 14, 4

  Research output: Contribution to journalArticle

 96. Riksdagen och konsensusdemokratin

  Sjölin, M., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (ed.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 97. Samförståndets problem

  Stenelo, L-G., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (ed.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 98. Samordning i länsförvaltningen - en referensram

  Beckman, B., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (ed.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 99. Teorier om det svenska samförståndet

  Anders Sannerstedt, 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (ed.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 100. The Impact of the American Constitution on the Constitutional Development in Sweden since 1789

  Vallinder, T., 1987, Årsbok : Vetenskapssocieteten i Lund. Vetenskapssocieteten i Lund

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 101. The Swedish Jury System in Press Cases: An Offspring of the English Trial Jury?

  Vallinder, T., 1987, In : Journal of Legal History. 8, 2, p. 190-220

  Research output: Contribution to journalArticle

 102. 1988
 103. A Comparative Overview

  Lundquist, L., 1988, Public Administration in Developed Democracies. Rowat, D. C. (ed.). Dekker

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 104. Byråkratisk etik

  Lundquist, L., 1988, Studentlitteratur AB. (Lund political studies)

  Research output: Book/ReportBook

 105. Den kommunala självstyrelsen, jämlikheten och variationerna mellan kommunerna

  Stjernquist, N. & Magnusson, H., 1988, Allmänna förlaget. (Ds : departementsserien)

  Research output: Book/ReportBook

 106. Den nya arbetsrätten och de kommunala skolbesluten

  Bengt Lundell & Tomas Bergström, 1988, Makten över den decentraliserade skolan. Stenelo, L-G. (ed.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 107. IAEA's Role in the International Politics of Atomic Energy

  Christer Jönsson & Bolin, S., 1988, Politics in the United Nations system. Finkelstein, L. (ed.). Duke University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 108. Intention och verklighet. En studie av organisations- och verksamhetsförändring i statlig skoladministration

  Hermerén, H., 1988, Makten över den decentraliserade skolan ( Lund Political Studies ; 59). Stenelo, L-G. (ed.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 109. Internationalization and Parliamentary Decision-Making : The Case of Sweden 1970-1985

  Magnus Jerneck, Anders Sannerstedt & Sjölin, M., 1988, In : Scandinavian Political Studies. 11, 3, p. 169-194

  Research output: Contribution to journalArticle

 110. Kommunerna och skoladministrationen

  Magnusson, H. & Norrving, B., 1988, Makten över den decentraliserade skolan. Stenelo, L-G. (ed.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 111. Konkurrerande eller kompletterande demokrati? Om företagsdemokrati i de svenska kommunerna

  Tomas Bergström, 1988, Studentlitteratur AB. 198 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 112. Makten över den decentraliserade skolan

  Stenelo, L-G. (ed.), 1988, Studentlitteratur AB. (Lund political studies)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 113. Politikernas eller lärarnas fel? Implementering av besluten om förstärkningsresurser och arbetsenheter i skolan

  Anders Sannerstedt, 1988, Makten över den decentraliserade skolan ( Lund Political Studies ; 59). Stenelo, L-G. (ed.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 114. Sammanträdet och sammanträdesspråket

  Eklundh, P., 1988, Statsvetenskapliga föreningen.

  Research output: Book/ReportReport

 115. Samråd, lokal arbetsplan och strukturella förändringar

  Beckman, B. & Schartau, M-B., 1988, Makten över den decentraliserade skolan. Stenelo, L-G. (ed.). Studentlitteratur AB

  Research output