Skola och makt. Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola. Första upplagan.

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Skolan är en institution som syftar till att förändra eleverna och deras handlande på en rad olika sätt. Själva meningen med skolans verksamhet är således i realiteten att utöva makt. I denna bok analyseras skolans maktutövning ur fem olika aspekter:

— skolans människoförflyttande maktutövning resulterar i att eleverna kommer till skolan vid en viss tidpunkt i sina liv och infinner sig där under en lång följd av år och leder också till att det uppstår en skillnad mellan att vara i skolan och att bli utbildad;
— skolans kunskapsdefinierande maktutövning leder till en instrumentalisering och varufiering av kunskap i syfte att skärpa elevens mentala närvaro i skolan;
— skolans tidsorganiserande maktutövning inordnar elevernas individuella tidtabeller i en social tidtabell och ger dem ett tidsvanemönster som bidrar till samordningen av det moderna samhällslivet;
— skolans människodefinierande maktutövning inordnar elevernas mognad och utveckling i ett mönster där den generaliserade genomsnittseleven härskar;
— skolans människoförändrande maktutövning syftar till att frambringa ett handlingsmönster hos eleverna som är anpassat till de vuxnas system, tänkande, värderingar och moral.

Från dessa utgångspunkter försöker författaren ställa och besvara en del barnsliga frågor som vuxenlivets rutiner och vanemönster bidrar till att rationalisera bort: Varför måste alla gå i skolan?; Varför måste barn lära sig det som de vuxna vill?; Varför får inte var och en själv bestämma över sin kunskap?; Varför går man inte i skolan på natten? Varför börjar man inte i skolan när man är 25 år gammal?

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Educational Sciences
  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • utbildningssociologi, sociology, sociologi, skola, institution, utbildning, kunskap, makt, maktutövning, skolforsknng, skoltvång, skolplikt, utbildningsvetenskap, educational sciences
Original languageSwedish
PublisherCarlsson Bokförlag
Number of pages221
ISBN (Print)9177988582
Publication statusPublished - 1994
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo

Bibliographic note

Finns som talbok

Related research output

Anders Persson, 2014, Tredje reviderade upplagan ed. Carlsson Bokförlag. 254 p.

Research output: Book/ReportBook

Anders Persson, 2003, Carlsson Bokförlag. 224 p. (Andra upplagan)

Research output: Book/ReportBook

View all (5)

Related projects

Anders Persson

1992/10/011992/12/31

Project: ResearchIndividual research project

View all (1)

Related activities

View all (16)