Skola och makt. Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola. Första upplagan.

Research output: Book/ReportBook

Bibtex

@book{1c839f93bd3d4f8599e085cdf0f8ccc9,
title = "Skola och makt. Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tv{\aa}nget att g{\aa} i skola. F{\"o}rsta upplagan.",
abstract = "Skolan {\"a}r en institution som syftar till att f{\"o}r{\"a}ndra eleverna och deras handlande p{\aa} en rad olika s{\"a}tt. Sj{\"a}lva meningen med skolans verksamhet {\"a}r s{\aa}ledes i realiteten att ut{\"o}va makt. I denna bok analyseras skolans maktut{\"o}vning ur fem olika aspekter: — skolans m{\"a}nniskof{\"o}rflyttande maktut{\"o}vning resulterar i att eleverna kommer till skolan vid en viss tidpunkt i sina liv och infinner sig d{\"a}r under en l{\aa}ng f{\"o}ljd av {\aa}r och leder ocks{\aa} till att det uppst{\aa}r en skillnad mellan att vara i skolan och att bli utbildad; — skolans kunskapsdefinierande maktut{\"o}vning leder till en instrumentalisering och varufiering av kunskap i syfte att sk{\"a}rpa elevens mentala n{\"a}rvaro i skolan; — skolans tidsorganiserande maktut{\"o}vning inordnar elevernas individuella tidtabeller i en social tidtabell och ger dem ett tidsvanem{\"o}nster som bidrar till samordningen av det moderna samh{\"a}llslivet; — skolans m{\"a}nniskodefinierande maktut{\"o}vning inordnar elevernas mognad och utveckling i ett m{\"o}nster d{\"a}r den generaliserade genomsnittseleven h{\"a}rskar; — skolans m{\"a}nniskof{\"o}r{\"a}ndrande maktut{\"o}vning syftar till att frambringa ett handlingsm{\"o}nster hos eleverna som {\"a}r anpassat till de vuxnas system, t{\"a}nkande, v{\"a}rderingar och moral. Fr{\aa}n dessa utg{\aa}ngspunkter f{\"o}rs{\"o}ker f{\"o}rfattaren st{\"a}lla och besvara en del barnsliga fr{\aa}gor som vuxenlivets rutiner och vanem{\"o}nster bidrar till att rationalisera bort: Varf{\"o}r m{\aa}ste alla g{\aa} i skolan?; Varf{\"o}r m{\aa}ste barn l{\"a}ra sig det som de vuxna vill?; Varf{\"o}r f{\aa}r inte var och en sj{\"a}lv best{\"a}mma {\"o}ver sin kunskap?; Varf{\"o}r g{\aa}r man inte i skolan p{\aa} natten? Varf{\"o}r b{\"o}rjar man inte i skolan n{\"a}r man {\"a}r 25 {\aa}r gammal?",
keywords = "utbildningssociologi, sociology, sociologi, skola, institution, utbildning, kunskap, makt, maktut{\"o}vning, skolforsknng, skoltv{\aa}ng, skolplikt, utbildningsvetenskap, educational sciences, sociology, educational sciences",
author = "Anders Persson",
note = "Finns som talbok",
year = "1994",
language = "svenska",
isbn = "9177988582",
publisher = "Carlsson Bokf{\"o}rlag",

}