S(p)året av Gud

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

”Vad händer när en stor tänkare tystnar?” Jacques Derrida ställde frågan vid Lévinas begravning i Paris för drygt tio år sedan. Och han svarade: ”Det är en upplevelse som för min del kommer att förbli outsinlig vad beträffar Emmanuel Lévinas. Just såsom är fallet med Lévinas tankar vilka är som källor, det vill säga, jag kommer aldrig att upphöra att börja och att börja om på nytt att tänka med dessa tankar, att tänka utifrån den nya början de ger mig.” Numer tillhör även Derrida kategorin stora tänkare som tystnat. Och betraktar man hans författarskap i dess helhet råder det föga tvivel om riktigheten i de uttalade orden: Lévinas tankar var källor som Derrida öste ur och som inte minst bidrog till den alltmer uttalade etiska, profetiska eller messianska karaktär hans filosofi med åren kom att anta. Men även det omvända var i högsta grad fallet. Det vill säga även Derrida tillhandahöll viktiga källor för Lévinas, en ”ny början”, om man så vill, för hans filosofi. Efter att Lévinas publicerat Totalité et Infini, hans kanske mest berömda verk, 1961, formulerade Derrida en kritik mot Lévinas som kom att bli upprinnelse till den förfining av tanken som märks i hans senare filosofi och framför allt i hans andra huvudverk, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence från 1974. Artikeln belyser hur sammanflätade Levinas och Derridas filosofier i många avseenden var, här med särskilt fokus på gudsbegreppet.

Details

Authors
External organisations
  • Stockholm school of theology
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Philosophy
  • Religious Studies

Keywords

  • Derrida, Levinas, Josel Rakover, gudsbegreppet
Original languageSwedish
Title of host publicationSpår av Gud : vänbok till Valborg Lindgärde rektor vid Teologiska Högskolan Stockholm
EditorsLars Ingelstam, Johnny Jonsson, Berit Åqvist
PublisherTeologiska högskolan
Pages33-38
Volume14
ISBN (Print)91-631-8816-3
Publication statusPublished - 2006
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo
Externally publishedYes

Publication series

Name
Volume14
ISSN (Print)1401-1557