Språkgemenskap, ny teknik och språkmöten

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Artikeln diskuterar hur den nordiska språkgemenskapen påverkas av nutida
samhällsutveckling och framför allt av ny teknik. Denna påverkar våra språkmöten både på modersmålet och i det nordiska sammanhanget. Artikeln fokuserar på hur förändringarna påverkar våra språkmöten (i tal), och jag driver tesen att den nya tekniken på många punkter innebär tätare språkmöten med personer som vi redan känner och färre språkmöten med främlingar. Tekniken har underlättat att hålla kontakten i den snävare kretsen samtidigt som den onödiggjort många språkmöten med främlingar. Detta får konsekvenser som är tydligare för grannspråksförståelsen, eftersom språkmötena här (redan från början) är fåtaliga.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • General Language Studies and Linguistics
Original languageSwedish
Pages (from-to)19-28
Number of pages10
JournalSpråk i Norden
Volume2016
Publication statusPublished - 2016
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes

Total downloads

No data available