Sprickbildning i puts på isolering : undersökning av grundläggande mekanismer - del 4

Research output: Book/ReportReport

Abstract

SAMMANFATTNING
För att förstå inverkan av olika putsbruk, utförande och härdning på deformationer hos armerad puts utsattes putsremsor för uttorkning och upp fuktning under kontrollerade förhållanden. Putsremsornas deformationer, d.v.s. den axiella deformationen samt deformationer vinkelräta
mot putsremsans längdaxel, bestämdes under pågående upp fuktning och uttorkning. Provningarna utfördes med en provningsmetod som utvecklades i ett tidigare projekt, SBUF-projekt 8106 "Beständighet hos putsade fasader". I [1] beskrivs provningsmetoden samt presenteras utförda provningar och beräkningar för att fastställa de mekanismer som ligger bakom
sprickbildning i puts på isolering.
I provningar som utfördes med denna provningsmetod användes normalt oarmerade och armerade putsremsor (längd = 700 mm, bredd = 60 mm, tjocklek = 1 O mm). Genom att mäta putsremsornas defonnationer i olika riktningar kunde putsremsornas deformationer i axiell och vinkelrät mot axiell riktning bestämmas. Mätningarna kunde visa den krökning som förorsakades av excentrisk placering av armering och fuktgradient. De viktigaste slutsatserna i den undersökning som presenteras i denna rapport är att putsens krympning, elasticitetsmodul och hållfasthet har stor inverkan på deformationerna; den annerade putsens krympning är i stort sett oberoende av putsbrukets fria krympning samt att armeringens typ och placering har stor inverkan på putsremsornas utböjning och sprickbildning.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Materials Engineering
Original languageSwedish
PublisherAvd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola
Number of pages47
Volume3144
Publication statusPublished - 2008
Publication categoryResearch

Publication series

NameRapport TVBM
Volume3144
ISSN (Print)0348-7911

Total downloads

No data available