Storstadens dagbok: Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Abstract

Den här avhandlingen undersöker Stockholms boulevardpress under det sena 1800-talet. Studiens huvudsakliga empiriska material utgörs av de fyra boulevardveckotidningarna Figaro, Vikingen, Budkaflen och Hvad Nytt. Boulevardpressens största intresse var den lokala societeten och de teatrar och restauranger den frekventerade. Syftet med avhandlingen är att undersöka tidningstypen med särskild hänsyn till dess roll i ett samtida mediesystem och dess konstruktion av Stockholm som storstad. Analysen är inspirerad av den kulturhistoriska medieforskningen, ett fält från vilket mediesystembegreppet är hämtat. Förutom det breda mediebegreppet är kärnan i angreppssättet att alla medier på olika sätt relaterar till andra fenomen i samhället, bland annat andra medier. Boulevardpressen var sammanlänkad med andra tidningar, restauranger, kaféer, vaxmuseer, särtryck, guidelitteratur, teatrar och varieteter. Dessa företeelser utgjorde boulevardpressens viktigaste annonsörer, vilket visar hur innehåll i olika delar av tidningen hängde samman. Annonsering innebar positiva omdömen och synlighet, även i det redaktionella materialet.

Avhandlingen identifierar två dominerande perspektiv som tidningsmännen intog. Reportern guidade sina läsare på spårvagnsturer runt i staden och på promenader i butikskvarteren. På så sätt lyfte han fram sin mobilitet. Det andra perspektivet handlade om kåsörens överblickande. Hans upplyfta position var en viktig resurs när tidningarna summerade och presenterade storstaden som helhet. Tidningsmännen agerade vittnes-ambassadörer för läsekretsen (Géraldine Muhlmann) och med denna legitimitet konstruerade de ett stockholmskt medierat centrum (Nick Couldry), genom att betona vad och vilka som fanns i det och vad som fanns utanför. Ett viktigt resultat av studien är att boulevardtidningarna ägnade mycket arbete åt självframställan. Tidningarnas förstås här som en viktig aktör pressens professionaliseringsprocess och definierandet av dess uppdrag.

Details

Authors
  • Erik Edoff
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • History
  • Media Studies

Keywords

  • boulevard press, cultural history of the media, media systems, media history, press history, journalistic techniques, celebrity culture, mediated centre, journalistic roles, urban culture
Translated title of the contributionBig city diary: The boulevard press and the media system in late 19th century Stockholm
Original languageSwedish
QualificationDoctor
Supervisors/Assistant supervisor
Place of PublicationLund
Publisher
  • Mediehistoria, Lunds universitet
Print ISBNs978-91-981961-8-4
Electronic ISBNs978-91-981967-7-1
Publication statusPublished - 2016
Publication categoryResearch

Total downloads

No data available

Related research output

Erik Edoff, 2014, Mediehistoriska vändningar. Cronqvist, M., Jarlbrink, J. & Lundell, P. (eds.). Mediehistoria, Lunds universitet, Vol. Mediehistoriskt arkiv 25. p. 19-42

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

View all (1)