Stråldosen till boende i nedfallsdrabbade områden: Preliminära uppskattningar efter svenska förhållanden

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Utifrån modeller som tagits fram efter radioekologiska studier av svenska förhållanden utförda efter Tjernobylolyckan 1986 visar preliminära beräkningar att de avstyrda stråldoser som kan åstadkommas med sanering av byggnadshus respektive strikta livsmedelsrestriktioner är relativt lika (ca 25%). En kombination av dessa åtgärder kan teoretiskt sänka den summerade stråldosen med 50% under ett 50-årsperspektiv efter nedfallet. Dessa värden har utgått från en genomsnittlig dosreducerande effekt på 50% av en saneringsinsats på en typisk svensk bostad. I det pågående projektet kommer mer detaljerade studier kring saneringseffektvitetens roll i den avstyrda stråldosen över lång sikt att studeras vidare.

Details

Authors
Organisations
External organisations
  • University of Gothenburg
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Environmental Sciences
  • Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherMedical Radiation Physics, Lund University
Number of pages7
Publication statusPublished - 2019 Feb 21
Publication categoryResearch

Total downloads

No data available