Styra, chefa, leda: begränsat och framhävt skolledarskap

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Bibtex

@inbook{4577234582e644a0be22e87a7e58ecde,
title = "Styra, chefa, leda: begr{\"a}nsat och framh{\"a}vt skolledarskap",
abstract = "Hur och under vilka omst{\"a}ndigheter definieras och inramas skolledarskap? Fr{\aa}gan st{\"a}lls i detta kapitel till tv{\aa} slags texter som vid sidan av sina respektive huvudfunktioner just definierar och inramar skolledares g{\"o}rande. Det {\"a}r, f{\"o}r det f{\"o}rsta, texter som reglerar rektorers uppdrag generellt och p{\aa} nationell niv{\aa}, n{\"a}rmare best{\"a}mt styrdokument f{\"o}r den sedan 2010 obligatoriska rektorsutbildningen f{\"o}r rektorer i verksamheter som omfattas av skollagen. F{\"o}r det andra, texter som har en intrycksstyrande karakt{\"a}r: platsannonser d{\"a}r s{\"o}kande till lediga rektorsjobb efterfr{\aa}gas och som framst{\"a}ller rektorsuppdraget p{\aa} ett mer specifikt s{\"a}tt och tar f{\"a}rg av skeendet p{\aa} lokal skolniv{\aa}. Samspelet och sp{\"a}nningarna mellan styrning och faktiskt g{\"o}rande av skolledarskap, vilka kommer till uttryck i n{\"a}mnda texter och i mina analyser av dem, {\"a}r viktiga att kritiskt begrunda, inte minst av skolledare. Det {\"a}r ocks{\aa} viktigt att vara medveten om den variation i fr{\aa}ga om b{\aa}de skolf{\"o}rh{\aa}llanden och skolledarskap som texten synligg{\"o}r och vad variationen betyder. Texten avslutas med n{\aa}gra reflektioner {\"o}ver skolledarnas t{\"a}nkbara roller: Kommer de alltmer professionaliserade rektorerna att utvecklas till skolornas kosmopoliter, experter i f{\"a}rd med att styra, chefa och leda med Skolverk och stat som referensgrupp? Eller kommer de att kunna forts{\"a}tta vara lokalister som h{\"a}mtar kraft fr{\aa}n referensgrupper inom lokala skolor? Kommer de lokala erfarenhetsbaserade inramningarna av skolledarskap, som vi ser skymta fram i platsannonserna, att kunna f{\"o}renas med eller motst{\aa} de alltmer generaliserade, rationaliserande och f{\"o}rvetenskapligade ramfaktorerna?",
keywords = "skolledarskap, reglerande texter, intryckstyrande texter, styrdokument, rektorsannonser, styrning, lokalister, kosmopoliter, professionalisering, Goffman , ramfaktorer, sociology, educational sciences, frame",
author = "Anders Persson",
year = "2016",
month = "8",
language = "svenska",
isbn = "9789127147065",
pages = "404--431; 473--475",
editor = "Maria Jarl and Elisabet Nihlfors",
booktitle = "Ledarskap, utveckling, l{\"a}rande",
publisher = "Natur & Kultur Akademisk",
edition = "1",

}