Svensk-tyska relationer kring sekelskiftet 1900. Politik och ekonomi vid tillkomsten av 1906 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktat

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Abstract

Undersökningen behandlar relationerna mellan Sverige och Tyskland från 1890-talet och fram till första världskriget med fokus på tillkomsten av 1906 års svensk-tyska handelstraktat. De handelspolitiska förbindelserna sätts här i relation till den inrikes- och säkerhetspolitiska situationen i respektive land och ses mot bakgrund av de maktpolitiska förhållandena och den handelspolitiska utvecklingen i Europa i stort. Genom 1906 års handelsavtal med Tyskland kom Sverige nämligen att integreras i det traktatsystem som – direkt eller indirekt – reglerade handelsförbindelserna på den europeiska kontinenten. Här finns en alltså en intressant parallell till nutida svensk politik och Sveriges integrering EU.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • History
Original languageSwedish
QualificationDoctor
Awarding Institution
Supervisors/Assistant supervisor
  • Göran Rystad, Supervisor
Award date1989 May 20
Publisher
  • Historiska institutionen
Print ISBNs91-7966-079-7
Publication statusPublished - 1989
Publication categoryResearch

Bibliographic note

Defence details Date: 1989-05-20 Time: 10:12 Place: Historiska institutionen i Lund External reviewer(s) Name: Vilhelm, Carlgren Title: Professor Affiliation: Utrikesdepartementets arkiv ---