Tecken som gör skillnad! Interpunktion och grafisk struktur i de nordiska översättningarna av Salka Valka

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

Abstract

Till bilden av den unge Halldór Laxness (1902–1998) som enfant terrible på Island hörde hans normstridiga stavning och interpunktion, inte oväsentligt i ett land där språknormering gärna blir föremål för symbolstrider. Vid översättning normaliseras dessa språkliga nivåer regelmässigt, även om det finns skäl att anta en generell utveckling under 1900-talet mot ökad adekvans (≈ trohet) […] I förening med tendensen att låta namn behålla sin ursprungsform, bidrar detta till källtextens/-språkets synlighet i översättningen.
Översättning är ett möte mellan normsystem på olika nivåer. I vilken mån källspråkets/-textens normer, eller författaridiosynkrasier, förmår hävda sig mot målspråkets beror på en mängd faktorer, såsom t.ex. källspråkets (/-textens) eller författarens status; den då okände Laxness översattes annorlunda på 1930-talet än nobelpristagaren 20 år senare. I mitt material – de fastlandsnordiska översättningarna av Laxness’ roman Salka Valka – kan man studera sådana normmöten över tid och observera hur små tecken ibland får stora konsekvenser och ibland framstår som knappt skönjbara spår av en annan text.

Details

Authors
  • Martin Ringmar
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Languages and Literature
Original languageSwedish
Title of host publicationTransformationer
Subtitle of host publicationValda texter från IASS 28:e konferens i Lund 2010
EditorsPer Erik Ljung
Place of PublicationKöpenhamn/Lund
PublisherCentre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS)
Pages337-347
ISBN (Print)9789163398940
Publication statusPublished - 2011
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo
EventInternational Association for Scandinavian Studies (IASS) 2010: Översättning – adaption, interpretation, transformation -
Duration: 2010 Aug 32010 Aug 7

Publication series

NameCSS Acta Series
VolumeI

Conference

ConferenceInternational Association for Scandinavian Studies (IASS) 2010: Översättning – adaption, interpretation, transformation
Period2010/08/032010/08/07