Teoretisk problematisering: Tumregler för samhällsvetare och ekonomer

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Vad är teori och på vilka sätt kan man arbeta med teoretisk problematisering i en uppsats? Den här boken är en introduktion till hur man förhåller sig till teori och problemformulering i uppsatser inom samhällsvetenskap och ekonomi. Inledningsvis ges en introduktion till vad en teori är, och vilken funktion teorier fyller i den vetenskapliga processen. Därefter presenteras olika praktiska metoder eller tumregler för att problematisera teori i syfte att identifiera relevanta eller lämpliga frågeställningar i uppsatser. Tumregler för teoretisk problematisering berörs inom fyra olika områden:
• teoretiska antaganden
• förutsägelser och tillämpningsområden
• praktisk användbarhet
• akademiska ämnesgränser.

Teoretisk problematisering riktar sig främst till universitets- och högskoleutbildningar inom samhällsvetenskap och ekonomi och är avsedd att användas på kurser i empirisk metod eller vetenskapsteori.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Business Administration

Keywords

  • theoretical problematization, heuristics, theory development, method
Original languageSwedish
PublisherStudentlitteratur
Number of pages176
Edition1
ISBN (Print)9789144123677
Publication statusPublished - 2020 Jan 13
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes