Tillitsbaserad styrning och ledning: Ett ramverk

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) är en samling metoder som syftar till att öka kvaliteten i offentligt finansierade tjänster genom att öka tilliten till brukare och brukarmötande yrkesgrupper. Dessa metoder har utvecklats som svar på en växande kritik mot utvecklingen i den offentligt finansierade välfärdssektorn under senare år, bland annat en växande administrativ börda, stelbenta strukturer och en arbetsdelning och formalism som gör det svårt att hjälpa medborgare med komplexa behov. I denna rapport föreslås ett modeller, definitioner och principer för tillitsbaserad styrning och ledning samt förslag på vad den kan innebära i en konkret praktik. Tillitsbaserad styrning och ledning beskrivs som bestående av tre hörnstenar: kultur, styrning samt arbetsorganisation. Insatser på dessa områden samspelar och tilliten behöver omfatta samtliga. Kopplat till dessa hörnstenar presenteras sju grundläggande principer: tillit, brukarfokus, öppenhet, delegering, stöd, samverkan och kunskap. Även relationen mellan tillit, rättssäkerhet och den statliga värdegrunden diskuteras. Rapporten är en utveckling av ett PM från april 2017 och ett utkast till ett kapitel i kommande forskningsantologi (SOU) inom ramen för Tillitsdelegationen.

Details

Authors
Organisations
External organisations
  • Tillitsdelegationen
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Public Administration Studies
Original languageSwedish
Place of PublicationStockholm
PublisherTillitsdelegationen
Commissioning bodyTillitsdelegationen
Number of pages30
Edition2
Publication statusPublished - 2017 Oct 30
Publication categoryResearch

Publication series

NameSamtal om tillit i styrning
PublisherTillitsdelegationen

Total downloads

No data available