Tillitsbaserad styrning och ledning: Ett ramverk

Research output: Book/ReportReport

Bibtex

@book{a3eec6c5dd0c4b4785eb93dd39242fd1,
title = "Tillitsbaserad styrning och ledning: Ett ramverk",
abstract = "Tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) {\"a}r en samling metoder som syftar till att {\"o}ka kvaliteten i offentligt finansierade tj{\"a}nster genom att {\"o}ka tilliten till brukare och brukarm{\"o}tande yrkesgrupper. Dessa metoder har utvecklats som svar p{\aa} en v{\"a}xande kritik mot utvecklingen i den offentligt finansierade v{\"a}lf{\"a}rdssektorn under senare {\aa}r, bland annat en v{\"a}xande administrativ b{\"o}rda, stelbenta strukturer och en arbetsdelning och formalism som g{\"o}r det sv{\aa}rt att hj{\"a}lpa medborgare med komplexa behov. I denna rapport f{\"o}resl{\aa}s ett modeller, definitioner och principer f{\"o}r tillitsbaserad styrning och ledning samt f{\"o}rslag p{\aa} vad den kan inneb{\"a}ra i en konkret praktik. Tillitsbaserad styrning och ledning beskrivs som best{\aa}ende av tre h{\"o}rnstenar: kultur, styrning samt arbetsorganisation. Insatser p{\aa} dessa omr{\aa}den samspelar och tilliten beh{\"o}ver omfatta samtliga. Kopplat till dessa h{\"o}rnstenar presenteras sju grundl{\"a}ggande principer: tillit, brukarfokus, {\"o}ppenhet, delegering, st{\"o}d, samverkan och kunskap. {\"A}ven relationen mellan tillit, r{\"a}ttss{\"a}kerhet och den statliga v{\"a}rdegrunden diskuteras. Rapporten {\"a}r en utveckling av ett PM fr{\aa}n april 2017 och ett utkast till ett kapitel i kommande forskningsantologi (SOU) inom ramen f{\"o}r Tillitsdelegationen.",
author = "Louise Bringselius",
year = "2017",
month = "10",
day = "30",
language = "svenska",
series = "Samtal om tillit i styrning",
publisher = "Tillitsdelegationen",
edition = "2",

}