Tjänstedirektivet- en papperstiger?

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Den 4 november 2009 röstade riksdagen igenom propositionen om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tjänster på den inre marknaden (2006/123/EG) (”tjänstedirektivet1”). Lagändringarna trädde i kraft den 27 december 2009. Detta innebär att det har införts en ny lag som avser att förverkliga det hett omdiskuterade tjänstedirektivet.

Författaren avser i artikeln att tillhandahålla en allmän beskrivning av gällande rättsläge avseende den fria rörligheten för tjänster, innebörden av tjänstedirektivet samt en djupare analys avseende vissa specifika frågeställningar ifråga om de rättsliga konsekvenserna av tjänstedirektive

Details

Authors
External organisations
  • Advokatfirman Delphi
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law
Translated title of the contributionServices Directive- A Paper Tiger
Original languageSwedish
Pages (from-to)107-123
Number of pages17
JournalEuroparättslig tidskrift
Issue number1
Publication statusPublished - 2010 Jan
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes
Externally publishedYes