Trafikbullers inverkan på sömnen hos unga och äldre män

Research output: Book/ReportReport

Bibtex

@book{5a01575883224cd0925e875efbdc3865,
title = "Trafikbullers inverkan p{\aa} s{\"o}mnen hos unga och {\"a}ldre m{\"a}n",
abstract = "Trafikbullers inverkan p{\aa} s{\"o}mnen har unders{\"o}kts medelst EEG-, EOG- och EMG-registreringar p{\aa} sju unga m{\"a}n (21-27 {\aa}r) och sex {\"a}ldre m{\"a}n (63-74 {\aa}r) i deras vanliga hemmilj{\"o} l{\"a}ngs h{\aa}rt trafikerade v{\"a}gar (trafikintensitet cirka 450 fordonspassager med toppbullerniv{\aa} {\"o}verstigande 40 dB (A) per natt). Effekten av d{\"a}mpning (cirka 10 dB (A)) av inomhusbullret genom montering av ljudisolerande plattor i f{\"o}nster{\"o}ppningarna studerades. F{\"o}r unga m{\"a}n {\"o}kade andelen djup s{\"o}mn (orto-3, -4) n{\"a}r ljudniv{\aa}n i sovrummet s{\"a}nktes med 10 dB (A). Dessutom {\"o}kade tiden i orto-23-s{\"o}mn signifikant under nattens senare del. Effekten av bullerd{\"a}mpningen f{\"o}r {\"a}ldre m{\"a}n var huvudsakligen en minskning av insomningstiden samt en minskning av vakentiden under natten. B{\aa}da grupperna f{\"o}rs{\"o}kspersoner kom tidigare i djup orto-4-s{\"o}mn under n{\"a}tter med d{\"a}mpning. F{\"o}r b{\aa}da grupperna konstaterades en paradoxal {\"o}kning av antalet skift per natt mellan olika s{\"o}mnstadier n{\"a}r ljudniv{\aa}n s{\"a}nktes. Likas{\aa} {\"o}kade antalet muskeltonush{\"o}jningar under n{\"a}tter med d{\"a}mpning. Det kunde med 95{\%} signifikans p{\aa}visas att b{\aa}de s{\"o}mnstadieskift till mindre djup s{\"o}mn och muskeltonush{\"o}jningar f{\"o}rekommer som akuta svar p{\aa} enstaka fordonspassager, dock {\"a}r dessa akuta st{\"o}rningar s{\aa} f{\aa}taliga att de {\"a}r f{\"o}rsumbara j{\"a}mf{\"o}rt med de s{\"o}mnstadieskift och muskeltonush{\"o}jningar som inte {\"a}r korrelerade till fordonspassager. En morgonenk{\"a}t visade inte att unga m{\"a}n upplevde s{\"o}mnen som b{\"a}ttre efter d{\"a}mpning av ljudet i sovrummet, men de uppgav oftare att de inte hade vaknat n{\aa}gon g{\aa}ng under natten. {\"A}ldre m{\"a}n d{\"a}remot uppgav att de sovit b{\"a}ttre, somnat l{\"a}ttare och k{\"a}nt sig mera utvilade efter n{\"a}tter med d{\"a}mpning.",
keywords = "traffic noise and sleep, sleep stages, time for falling asleep",
author = "Jacob Eberhardt and Roland Akselsson and Lars-Eric Carlsson and Christer Redinge",
year = "1980",
language = "svenska",
series = "SNV kontrakt nr 7-163/76-77, nr 7-390/77-79",
publisher = "[Publisher information missing]",

}