Transitivitetsveksling i nordsamisk

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

I nordsamisk er transitivitetsveksling alltid morfologisk markert – det vil si at to verb som sammen utgjør et transitivitetspar, aldri er morfologisk like. Det morfologiske forholdet mellom slike verb varierer derimot en hel del. Interessant nok viser det seg at de morfologiske mønstra vi kan observere i nordsamiske
transitivitetspar, i noen tilfeller ser ut til å antyde en annen struktur enn den vi kommer fram til ved å analysere dem syntaktisk. Par som ser ut til å involvere kausativisering, viser seg å falle i to grupper, syntaktisk sett, og det samme gjelder par som ser ut til å involvere antikausativisering, mens i par der begge verba er like markerte, er det likevel grunn til å anta en syntaktisk forskjell.
Nordsamisk er likevel et helt vanlig språk typologisk sett, i den forstand at det er intransitive overgangsverb og uakkusative bevegelsesverb som tar del i transitivitetsvekslinga.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Specific Languages

Keywords

Original languageNorwegian
Pages (from-to)220–251
JournalNorsk Lingvistisk Tidsskrift
Volume35
Publication statusPublished - 2017
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes