Transport av kemiska bekämpningsmedel samt fastläggnings- och nedbrytningskarakterisering i en vertikal transekt genom mark- och grundvattenzonen i Vemmenhögs tillrinningsområde, södra Sverige

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Projektets mål har varit att undersöka förekomst, fastläggning, transport och nedbrytning av kemiska bekämpningsmedel (KB) i djupare grundvatten i ett litet avrinningsområde i Vemmenhög i Skåne.
Inom ramen för studien har grundvatten provtagits på varierande djup (5,5-35 m) och analyserats med avseende på 150 olika KB vid fem olika tillfällen utan att några detekterats (undantaget ett enstaka fynd av AMPA). Dessa djupare grundvatten daterades till mellan 40 och >60 år. I grunt grundvatten från området finns fynd av KB och med hjälp
av statistisk analys av spridningsdata och data över fynd visades att den enskilt största faktorn som avgör om KB återfinns i grundvattnet eller ej är dosen vid besprutningstillfället. En högre dos ökar sannolikheten för fynd i grundvattnet. En matematisk modellering har genomförts för att förklara förekomst av 6 olika KB i grunt grundvatten. För modelleringen användes bl.a. experimentellt bestämda parametrar för nedbrytning och fastläggning. Modelleringen möjliggjorde att fynd av lågsorberande KB kunde kopplas till spridningen av dessa substanser, medan fynd av de relativt
starkt sorberande substanserna inte kunde förklaras.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Environmental Sciences
Original languageSwedish
PublisherStatens Geotekniska Institut (Swedish Geotechnical Institute), Linköping
Number of pages9
VolumeV0933050
Publication statusPublished - 2013
Publication categoryResearch

Publication series

NameSlutrapport för forskningsprojekt/Pegasus (Pesticides in groundwater - a study for sustainable use in Skåne)
VolumeV0933050