Transport, bebyggelse och utvecklingskontroll: En komparativ stadsgeografisk studie

Research output: ThesisLicentiate Thesis

Abstract

Syftet med avhandlingen är att klarlägga de intraurbana sambanden mellan transportstruktur, bebyggelsestruktur och maktstruktur (utvecklingskontroll). Viktiga faktorer för samspelet som vi urskiljt är verksamhets- och bostadslokalisering, densitet, centrumstruktur, transportsystemets uppbyggnad och färdmedelsval. Faktorerna sammanfattas i en enkel modell. Sambanden har undersökts i fem utländska fallstudiestäder med stor variation i uppbyggnaden av transport- och bebyggelsestruktur samt utvecklingskontroll. Resultaten visar tydligt att städer med övervägande del privat inflytande över stadsutvecklingen saknar helhetssynen i planeringen och har en bristfällig integrering av markanvändnings- och transportplaneringen. Då offentliga intressen styr finns det i regel en bättre helhetssyn över staden. En central fråga är vilken balans man bör ha mellan allmän och privat inblandning i stadsplaneringen och –utvecklingen.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Social Sciences Interdisciplinary

Keywords

Original languageSwedish
QualificationLicentiate
Awarding Institution
Supervisors/Assistant supervisor
Award date1996 Oct 18
Publisher
  • Kommunikationsforskningsberedningen
Print ISBNs9188868311
Publication statusPublished - 1997
Publication categoryResearch