Ungdomars övergång från skola till arbetsliv - aktuella utmaningar och lokala erfarenheter

Research output: Book/ReportReport

Abstract

I denna forskningsrapport presenteras studier som berör ungdomars arbetsmarknadsetablering. Stor uppmärksamhet ägnas offentliga regelverk och insatser som görs för att underlätta för unga individer att fullborda en gymnasieutbildning respektive att ta steget från skola till arbetsliv. Den nationella problembilden speglas och fördjupas via erfarenheter från tio olika kommuner.

Sammantaget visar undersökningarna rörande synen på IV och lärlingsutbildning, arbetsmarknadspolitiska ungdomsinsatser och det kommunala informations- och uppföljningsansvaret, att kommunerna har mycket olika ingångar och arbetssätt. Synsätten hos de ansvariga tjänstemännen är också mycket varierande. En huvudförklaring till detta är oklarheten i de statliga regelverken. Vad ska göras inom ramen för IV? Vilken roll kan lärlingsutbildningen spela och var ligger huvudansvaret för att förverkliga en lärlingsutbildning? Vilken roll ska kommunerna spela efter jobbgarantins införande? Hur ska informationsansvaret gällande ungdomar under 20 år som inte fullföljt gymnasieskolan tolkas?

Genomgångarna visar att de olika stödinsatserna för socialt sårbara ungdomar bestäms i inte så ringa grad av i vilken kommun de råkar bo.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Economic History

Keywords

  • jobbgaranti, unga utanför, inaktiva ungdomar, gymnasieskolan, lärlingsutbildning, ungdomars etablering, lokala erfarenheter, arbetsliv, ungdomar, skola, likvärdighet, arbetsmarknadsetablering, arbetslöshet
Original languageSwedish
PublisherSocialhögskolan, Lunds universitet
Number of pages112
Publication statusPublished - 2010
Publication categoryResearch

Publication series

NameMeddelanden från Socialhögskolan 2009:1
ISSN (Print)0282-6143

Bibliographic note

Preliminära manuskriptdelar hade tidigare presenterats i olika sammanhang, bl a vid ett heldagsseminarium om lärlingsutbildning i Lund (Socialhögskolan)i oktober 2009

Total downloads

No data available