Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och lokala praktiker.

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{260d478434c74e4b8953845689dc8e0c,
title = "Utbildningssegregation och sj{\"a}lvsortering. Om gymnasieval, genus och lokala praktiker.",
abstract = "Popular Abstract in Swedish Denna avhandling utforskar och analyserar segregation och sj{\"a}lvsortering i utbildning. Den syftar till att diskutera hur detta relateras till genus, individualisering och unga m{\"a}ns och kvinnors positioneringar i lokala praktiker, genom val av gymnasieutbildning. Den fokuserar hur unga m{\"a}n och kvinnor hanterar och anpssar sig till det f{\"o}r{\"a}ndrade senmoderna samh{\"a}llet. Avhandlingen bygger p{\aa} tre empiriska studier s{\aa}v{\"a}l som p{\aa} nationell och lokal statistik. Observationer i en naturvetenskapsklass i gymnasieskolan, intervjuer med studie- och yrkesv{\"a}gledare samt statistik lade grunden f{\"o}r en intervjustudie med 35 niondeklassare, som just skulle v{\"a}lja gymnasieutbildning, i en medelstor stad med arbetartraditioner. Statistik visar en tydlig segregation mellan tjejer och killar i gymnasieskolan, s{\"a}rskilt n{\"a}r k{\"o}n differentieras av klass, geografi och i viss m{\aa}n etnicitet. Segregationen forts{\"a}tter till h{\"o}gre utbildningsniv{\aa}er och sedan in i arbetsmarknaden. Detta utmanar politiska m{\aa}l, b{\aa}de n{\"a}r det g{\"a}ller j{\"a}mst{\"a}lldhet och i utbildning. Det utmanar ocks{\aa} senmodernitetens efterfr{\aa}gan p{\aa} individualisering. Teoretiskt unders{\"o}ks detta med Bourdieus begrepp habitus och kapital likav{\"a}l som med senmoderna begrepp som kulturell frist{\"a}llning, individualisering, agentskap och positionering. Genus utforskas med Hardings modell f{\"o}r analys av genusordningen. Intervjustudien visar att b{\aa}de tjejer och killar distanserar sig sj{\"a}lva retoriskt fr{\aa}n vad som traditionellt anses vara kvinnligt. B{\aa}de kvinnliga dom{\"a}ner och beteenden rankas l{\aa}gt. Tjejernas strategi {\"a}r att v{\"a}lja k{\"o}nsneutralt m{\"a}rkta gymnasieutbildningar. De upplever begr{\"a}nsningar utifr{\aa}n sitt k{\"o}n och vill anv{\"a}nda utbildning som medel f{\"o}r att bryta k{\"o}nsm{\"o}nster. Killarna positionerar ocks{\aa} sig sj{\"a}lva, men i h{\"o}gre utstr{\"a}ckning f{\"o}r att undvika avvikelse fr{\aa}n den hegemoniska maskuliniteten. Dessa skillnader kunde inte ses i observationsstudien, vilket tolkas som ett resultat av den sj{\"a}lvsortering som unga m{\"a}nniskor g{\"o}r i relation till sitt k{\"o}n och sin klass. Slutsatsen {\"a}r att platsen uppmanar tjejer och killar att agera olika. Relationen mellan strukturer och agentskap skiljer sig. Tjejer, i intervjustudien, uppmanas att ha ett bredare perspektiv p{\aa} utbildning, framtida yrken, flytt o.s.v. Deras framtid kan s{\"o}kas {\"a}ven utanf{\"o}r den plats och de positioner de nu befinner sig p{\aa}. Killarna uppmanas att ha ett smalare perspektiv p{\aa} samma f{\"o}reteelser. Platsen m{\"o}jligg{\"o}r ocks{\aa} f{\"o}r killar att stanna i h{\"o}gre utstr{\"a}ckning {\"a}n f{\"o}r tjejer. Killarna har, t.ex., en lokal arbetsmarknad som motsvarar deras gymnasieval. Avhandlingen f{\"o}resl{\aa}r att agenskap b{\"a}ttre ska st{\"o}djas i skolan. Eleverna sj{\"a}lva betonade vikten av att f{\aa} alternativa erfarenheter, t.ex. genom PRAO. Det {\"a}r ocks{\aa} av vikt att l{\"a}rare uppmuntrar elever att g{\"o}ra positionsf{\"o}r{\"a}ndringar. Studie- och yrkesv{\"a}gledarna betonade vikten av att bedriva upps{\"o}kande verksamhet f{\"o}r att n{\aa} de elever som inte frivilligt kommer till dem. Genom v{\"a}gledning kan eleverna ges verktyg f{\"o}r att {\"o}ppna alternativa v{\"a}gar. K{\"o}nsm{\"a}rkningen av gymnasieprogrammen kunde luckras upp genom att inf{\"o}ra grenar som attraherar det motsatta k{\"o}net. Likas{\aa} borde programmens namn ses {\"o}ver. Ny teknologi och datorer som medel f{\"o}r att m{\"o}jligg{\"o}ra positionsf{\"o}r{\"a}ndringar diskuteras ocks{\aa}.",
keywords = "Pedagogy and didactics, gymnasieskolan, sj{\"a}lvsortering, segregation, lokala praktiker, genus, senmodernitet, Pedagogik, didaktik",
author = "Anna Sandell",
note = "Defence details Date: 2007-04-27 Time: 10:15 Place: L{\"a}rarutbildningen, Malm{\"o} h{\"o}gskola, sal D 138 External reviewer(s) Name: {\"O}hrn, Elisabeth Title: Prof. Affiliation: H{\"o}gskolan i Bor{\aa}s, Institutionen f{\"o}r pedagogik ---",
year = "2007",
language = "svenska",
isbn = "978-91-976537-3-2",
publisher = "L{\"a}rarutbildningen, Malm{\"o} h{\"o}gskola",
school = "Pedagogik",

}