Utvärdering av ett interaktivt diagnostiskt prov för studentaktivering och kontinuerlig återkoppling i föreläsningskurser

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

Abstract

Målsättningen med detta projekt var att utveckla ett praktiskt och resurssnålt pedagogiskt instrument för att öka den kontinuerliga återkopplingen och studentaktiveringen i stora föreläsningskurser. Ett interaktivt diagnostiskt prov utvecklades, och implementerades sedan i LTH-kursen Miljökemi med 88 studenter. Det anonyma flervalsprovet hade 12 frågor som studenterna fick svara på strax före en föreläsningspaus. Efter att studenterna fått göra om samma prov efter pausen blev resultatet något bättre, troligtvis för att vissa studenter diskuterat frågorna. Föreläsaren gick sedan igenom och förklarade de rätta svaren. En utvärdering visade att studenterna var positiva till provet och att de framförallt hade uppfattningen att det hjälpte föreläsaren att identifiera deras kunskapsluckor. En viktig slutsats var att det interaktiva diagnostiska provet kan användas som ett instrument för operativ utvärdering.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Chemical Sciences
  • Industrial Biotechnology
  • Organic Chemistry

Keywords

  • operativ utvärdering, kamraträttning, återkoppling, föreläsning, studentaktivering, SoTL
Original languageSwedish
Title of host publicationProceedings från LTHs 5:e Pedagogiska Inspirationskonferens
PublisherLunds Tekniska Högskola
Number of pages3
Publication statusPublished - 2008
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes
EventLTHs 5:e Pedagogiska Inspirationskonferens, 2008 - Lund, Sweden
Duration: 2008 Oct 232008 Oct 23

Conference

ConferenceLTHs 5:e Pedagogiska Inspirationskonferens, 2008
CountrySweden
CityLund
Period2008/10/232008/10/23

Bibliographic note

The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Organic chemistry (S/LTH) (011001240), Biotechnology (LTH) (011001037), Polymer and Materials Chemistry (LTH) (011001041)

Total downloads

No data available