Utvärdering av hur länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län bidrog till inriktning och samordning under skogsbränderna sommaren 2018

Research output: Book/ReportReport

Abstract

På uppdrag av länsstyrelserna i Dalarna, Jämtland och Gävleborgs län har Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet vid Lunds Universitet utvärderat hur länsstyrelserna hanterade de omfattande skogsbränderna under sommaren 2018. Syftet med utvärderingen har varit att analysera hur länsstyrelserna tillsammans bidrog till inriktning och samordning av samhällets samlade resurser. Med utgångspunkt i MSB:s skrift Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar har analysen fokuserat på i vilken utsträckning och på vilka sätt som länsstyrelserna agerat i enlighet med förhållningssätten tid och proaktivitet, helhetssyn och medvetet beslutsfattande. Utvärderingens målsättningar har varit att både identifiera goda exempel och brister inom respektive län, jämföra länsstyrelsernas agerande med varandra samt identifiera möjliga synergieffekter för att stärka förmågan till länsövergripande samverkan. Rapporten innehåller tio förslag på områden för framtida, länsgemensam utveckling, bl.a. kring länsstyrelsernas ansvar och länsledningens roll under en samhällsstörning, utveckling av ISF:er, länsstyrelsernas krisorganisation samt kring lägesbild och analys.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Public Administration Studies
  • Other Civil Engineering
Translated title of the contributionEvaluation of how the county boards of Dalarna, Gävleborg and Jämtland contributed to direction and coordination during the wildfires in the summer of 2018
Original languageSwedish
PublisherLund University
Publication statusPublished - 2019 May 1
Publication categoryResearch

Total downloads

No data available