Utvecklingen av generiska pronomen i svenskans historia – tre exempel på grammatikalisering?

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

I avhandlingen Man, en och du – generiska pronomen i svenskans historia (Skärlund 2017a) kartläggs de förändringar de tre orden man, en och du har genomgått som generiska pronomen i svenska språket från 1200-talet till idag, med utgångspunkt i teorier om grammatikalisering. I den här artikeln samman-fattas några av undersökningens viktigaste resultat och det diskuteras huruvida ordens utveckling bör ses som exempel på processen grammatikalisering eller inte. Artikeln utmynnar i en redogörelse för den fortsatta utvecklingen, vilken innebär att alla de tre orden med tiden har börjat användas av talaren för att i första hand syfta på sig själv. Detta är en process som kan beskrivas som sub-jektifiering (Traugott 1989), och den leder till att olika generiska former genomgår liknande förändringar ifråga om möjlig referens. En sådan benägen-het att utveckla självcentrerad referens har också noterats för ett flertal generiska pronomen i andra språk, vilket skulle kunna innebära att vi har att göra med en universell tendens i människors sätt att hantera den här typen av ord.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Specific Languages

Keywords

Original languageSwedish
Pages (from-to)237-267
JournalNorsk Lingvistisk Tidsskrift
Volume37
Issue number2
Publication statusPublished - 2019
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes

Total downloads

No data available