Utvidgad etikprövning - en utmaning för humanister och samhällsvetare

Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

Abstract

Från den 1 januari 2004 gäller en ny lag om etikprövning av forskning som avser människor. De viktigaste förändringarna från 2004 blir att en central och sex regionala nämnder för etikprövning inrättas som fristående myndigheter. Lagen har aktualiserats genom Sveriges undertecknande av Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin. Den omfattar forskning på levande personer, men också t.ex. forskning på avlidna och humant biologiskt material samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Det är inom ramen för det sistnämnda som humaniora och samhällsvetenskap berörs. Etikprövningen ska tillämpas på forskning som behandlar känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Härutöver ska lagen appliceras på forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson eller som utförs enligt en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt. All övrig forskning som på ett eller annat sätt rör människor – vilket humaniora och samhällsvetenskap vanligen gör – bör inhämta rådgivande yttranden från etiknämnderna.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Ethnology

Keywords

  • humaniora, samhällsvetenskap, forskning, etikprövning
Original languageSwedish
Issue number2
Specialist publication or newspaperAxess
PublisherAxess Publishing AB
Publication statusPublished - 2004
Publication categoryPopular science