UVI hos kvinnor – akut cystit

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

Bibtex

@inbook{77c332236e354663ba4aa5ee74ee2b7a,
title = "UVI hos kvinnor – akut cystit",
abstract = "Hos friska kvinnor {\"a}r akut cystit besv{\"a}rande men ofarligt. Infektionen l{\"a}ker spontant, behandling f{\"o}rkortar tiden med symtom och ges i symtomlindrande syfte. Akut cystit {\"a}r en bakteriell infektion i urinbl{\aa}sans slemhinna och definieras som nytillkommen sveda, tr{\"a}ngningar och {\"o}kad frekvens till vattenkastning samtidigt med bakterier i urinen. Diagnostiken i prim{\"a}rv{\aa}rden baseras framf{\"o}r allt p{\aa} kliniska symtom, resultatet av urinsticka och urinodling. Positiv urinodling {\"a}r referensmetod. Resultatet av diagnostiska tester {\"a}r ofta sv{\aa}rtolkat ochflera studier har gjorts med m{\aa}ls{\"a}ttning att f{\"o}rb{\"a}ttra diagnostiken genom kliniska algoritmer. Studierna {\"a}r sv{\aa}ra att j{\"a}mf{\"o}ra, bland annat eftersom olika referens-metoder anv{\"a}nts vid urinodling, sv{\aa}righetsgraden av registrerade kliniska symtom oftast inte {\"a}r bed{\"o}md och de flesta studierna inte har validerat den diagnostiska modellen. Studierna bekr{\"a}ftar os{\"a}kerheten i att st{\"a}lla diagnosen akut cystit enbart utifr{\aa}n kliniska symtom. Urinsticka kan i vissa fall vara ett st{\"o}d i diagnostiken. De i Sverige rekommenderade f{\"o}rstahandspreparaten vid behandling har visat sig ha en god klinisk effekt vid akut cystit. Trimetoprim b{\"o}r endast anv{\"a}ndas efter urinodling p{\aa} grund av h{\"o}g f{\"o}rekomst av resistens bland Escherichia coli. Placebobehandling eller behand-ling med ibuprofen har ingen p{\aa}visad effekt men fort-satta studier p{\aa}g{\aa}r. Det finns ingen evidens f{\"o}r effekten av tranb{\"a}rsprodukter vid behandling av akut cystit.",
author = "{Kornf{\"a}lt Isberg}, Helena",
year = "2017",
month = "12",
day = "13",
language = "svenska",
pages = "14--16",
booktitle = "L{\"a}kemedelsbehandling av urinv{\"a}gsinfektioner i {\"o}ppenv{\aa}rd – bakgrundsdokumentation",
publisher = "L{\"a}kemedelsverket",

}