Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Vi möter våld i någon form dagligen, om inte som ”offer” eller
”förövare”, så när vi läser tidningen, tittar på tv eller går på bio.
Hela världen kan förefalla organiserad med utgångspunkt i våld.
Med våld upprätthålls stater, grupphierarkier och individuella
maktpositioner. Merparten av våldsutövarna är män liksom hälften
av offren. Den andra hälften av offren är kvinnor och barn. Det
här mönstret är globalt och historiskt konstant och gör att vi,
som i titeln på den här boken, kan tala om att våld har ett kön.

Våldets kön närmar sig våld som kulturell företeelse. Vilka betydelser
har våld i olika historiska och samhälleliga kontexter? Vilka
funktioner fyller våldet på en strukturell nivå och för enskilda
individer? Vilka konsekvenser får våldet för våldsutsatta personer?
Genom att placera våld i sin historiska och kulturella kontext
synliggörs dess samhälleliga funktioner, de normer det utgår
ifrån och vilken kulturell mening det bär.

Våldets kön riktar sig till studenter på högskolenivå, särskilt de
professionsutbildningar där studenterna i framtiden kommer att
möta våldsutövning och våldsutsatthet. Den kan även användas
i andra typer av utbildningar, såsom i fortbildning av personer
som redan arbetar i verksamheter där de direkt eller indirekt
möter en våldsproblematik.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Other Humanities

Keywords

  • kultur, sexuellt våld, sexualitet, kvinnor, Våld, kön, män
Original languageSwedish
PublisherStudentlitteratur AB
Number of pages218
ISBN (Print)9789144093604
Publication statusPublished - 2015
Publication categoryPopular science

Related activities

Nilsson, G. (Invited speaker)
2018 Nov 13

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

View all (1)