Varför är subjekt-verbkongruens i engelska som L2 så svårt?

Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

Abstract

Regeln för subjekt-verbkongruens i engelskan anses ofta vara enkel, både att förstå och förklara. Ändå gör inlärare överraskande ofta fel, något som lärare som undervisar i engelska i skolan och på högskolenivå märker och ofta påpekar. Det är därför intressant att undersöka om källan till inlärarnas bristande förmåga är 1) ofullständig kunskap om regeln för subjekt-verbkongruens (d.v.s. explicit kunskap), eller 2) inlärarnas oförmåga att tillämpa regeln när de använder språket (d.v.s. implicit kunskap, eller en kombination av explicit och implicit kunskap). Det här föredraget baserar sig på en studie av två klasser i den svenska skolan: en åttondeklass (16 elever) och en årskurs två i gymnasiet (15 elever, naturvetenskapligt program). Samtliga elever utförde tre uppgifter: 1) en uppgift att formulera regeln för subjekt-verbkongruens på basis av ett antal meningar på engelska, 2) en bildberättelse, och 3) ett lucktest. Sex av dessa elever intervjuades efteråt och ombads förklara sin användning av subjekt-verbkongruens i de olika uppgifterna. Ytterligare en grupp bestående av tre tonåringar med engelska som modersmål utförde samma uppgifter och användes som referensgrupp. I det här föredraget redovisas hur de olika grupperna formulerar regeln. Vidare argumenterar vi för vår uppfattning att denna regel är komplicerad snarare än lätt.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Languages and Literature

Keywords

  • SoTL
Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2005
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes