Värme i bostäder. En kvantitativ analys av energiförbrukning

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Energianvändningen inom sektorn bostäder och service var år 2005 totalt 145TWh, vilket motsvarar 36 % av den slutliga energianvändningen i landet. Större andelen, 87 %, av energin används i bostäder och lokaler för uppvärmning, varmvatten och drift av apparater och installationer. Enbart uppvärmning och varmvatten svarar för 60 % av den energiförbrukningen och resten av energiförbrukningen går till belysning och annan eldriven utrustning. Bebyggelsen, inte minst bostäder och lokaler, som storförbrukare av energi under byggnadernas användningsfas är av enbart denna anledning viktiga att studera närmare när det gäller såväl användningen av energiråvaror för uppvärmning som konsumtionsmönster och möjligheter att effektivisera energiförbrukningen inom skilda funktionsområden. I denna analys ligger tonvikten på att ta fram kunskap om aktörsanknutna användningsmönster i hushåll inom skilda boendeformer.

Det övergripande syftet med denna rapport är att i en kvantitativ analys beskriva hushållens energiförbrukning. Inom hushållssektorn totalt sett förbrukades år 2005 85,3TWh för uppvärmning och varmvatten. Nästan tre fjärdedelar, 74 %, användes i bostäder, varav enbart i småhus 42 %. Den vanligaste uppvärmningsformen i småhus är enbart el, 22 %. Elvärme enbart eller i kombination med värmepumpar förbrukar hela 40 % av energin i småhusbebyggelsen. Den övriga småhusbebyggelsen hade enbart fjärrvärme, 7 %, enbart olja, 4 %, enbart biobränsle, 7 %, berg/jord/sjövärmepump, 11 % eller gas och andra kombinationer av uppvärmning, 5 %. I flerbostadshusen är fjärrvärme det allra vanligaste uppvärmningssättet. En mindre andel flerbostadshus värms med olja eller el, sammanlagt 5 %. Hur hushåll använder värme och varmvatten eller investerar i antingen kompletterande eller ny teknik är mycket viktiga faktorer för framtida energikonsumtion i hushåll och i särskilt hög grad för hushåll som bor i småhus.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • sociology, energiförbrukning, uppvärmning, värmesystem, hushåll, bebyggelse, flerbostadshus, sociologi, småhus
Original languageSwedish
PublisherElforsk
Number of pages30
Volume07:61
Publication statusPublished - 2007
Publication categoryResearch

Publication series

NameElforsk rapport
Volume07:61

Related projects

Anna-Lisa Linden, Erika Jörgensen Blücher & Åsa Thelander

2007/01/012008/12/31

Project: ResearchInternal collaboration (LU)

View all (1)