Vetenskap och beprövad erfarenhet - medicin

Research output: Book/ReportAnthology (editor)

Bibtex

@book{92044f93a3a04b948b712fc8d41de095,
title = "Vetenskap och bepr{\"o}vad erfarenhet - medicin",
abstract = "Patients{\"a}kerhetslagen fr{\aa}n 2014 s{\"a}ger att patienten ska f{\aa} sakkunnig och omsorgsfull h{\"a}lso- och sjukv{\aa}rd som {\"a}r av god kvalitet och st{\aa}r i {\"o}verensst{\"a}mmelse med vetenskap och bepr{\"o}vad erfarenhet. Detta krav {\"a}r p{\aa} intet s{\"a}tt nytt, det har formellt funnits sedan 1890-talet och g{\aa}r att sp{\aa}ra betydligt l{\"a}ngre tillbaka i tiden. Formuleringen utg{\"o}r en klassisk svensk begreppsbildning.Idag hittar vi samma krav formulerat i andra lagar och f{\"o}rordningar, till exempel i h{\"o}gskolelagen och skollagen. Milj{\"o}balken kr{\"a}ver att utredningar f{\"o}r att bed{\"o}ma skade- risker ”skall vara gjorda i enlighet med vetenskap och be- pr{\"o}vad erfarenhet”. Det {\"a}r bara n{\aa}gra exempel.Vetenskap och bepr{\"o}vad erfarenhet {\"a}r ett minst sagt viktigt begrepp. Via olika lagar och f{\"o}rordningar p{\aa}verkar det v{\aa}ra myndigheter. Det p{\aa}verkar oss som yrkesut{\"o}vare och som medborgare. Samtidigt {\"a}r det n{\aa}got oklart vad som avses. Vad menar vi med vetenskap? Vems eller vilkas bepr{\"o}vade erfarenhet talar vi om och hur omfattande ska erfarenheten vara f{\"o}r att r{\"a}knas som bepr{\"o}vad? Kr{\"a}vs b{\aa}de vetenskap och bepr{\"o}vad erfarenhet? Eller r{\"a}cker endera?",
keywords = "vetenskap och bepr{\"o}vad erfarenhet, medicin",
editor = "Nils-Eric Sahlin",
year = "2016",
language = "svenska",
isbn = "978-91-983575-0-9",
publisher = "Lund University (Media-Tryck)",

}