Vetenskapsteori för sanningssökare

Research output: Book/ReportBook

Bibtex

@book{64b633c2b1f44617b7b808eb7cb5cd8f,
title = "Vetenskapsteori f{\"o}r sanningss{\"o}kare",
abstract = "Detta {\"a}r en bok om vetenskapsfilosofi. En bok om m{\aa}l, metod och moral – vetenskapsteori f{\"o}r sanningss{\"o}kare. Boken har inte blivit till p{\aa} en eftermiddag. Allt b{\"o}rjade n{\aa}gon g{\aa}ng p{\aa} 1980-talet med en kurs i vetenskapsteori f{\"o}r hortonomer och landskapsarkitekter p{\aa} Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Denna kurs l{\"a}rde oss mycket om {\"a}ppelodling, jordpackning, skogsbruk och annat sp{\"a}nnande. Under {\aa}rens lopp utvecklades kursen och har nu getts f{\"o}r tekniker, humanister, samh{\"a}llsvetare, medicinare och naturvetare och p{\aa} grund-, forskar- och docentniv{\aa}. Ett av kurskraven har blivit att de som g{\aa}r kursen skall skriva n{\aa}gra sidor om sin egen forskning ur ett eller annat vetenskapsteoretiskt perspektiv. Detta har medf{\"o}rt att vi f{\aa}tt ta del av sp{\"a}nnande samtida forskning inom omr{\aa}den som limnologi, biologi, ekologi, ekonomi, geologi, matematik, statistik, partikelfysik, nanoteknik, v{\aa}rdforskning, genetik, litteraturvetenskap … Kan man ha ett mer sp{\"a}nnande, givande och roligt arbete? INNEH{\AA}LL Kap 1. Ett sokratiskt perspektiv (Ordning och reda p{\aa} begreppen; Kunskapsstabilitet; Felbarhet; Tre f{\"o}ruts{\"a}ttningar; Fyra villfarelser) Kap 2. G{\aa} h{\aa}vg{\aa}ng (Patinerade metallstavar och det m{\"a}nskliga m{\"o}tet; Fr{\aa}n det enskilda till det allm{\"a}nna; Sk{\"o}rbjugg; Den irrationella beslutsfattaren; L{\"a}nstolsforskning, bikten och Webers l{\"a}rjungar; RCT – Randomised Controlled Trillas; Induktionens problem och nya g{\aa}tor; Ber{\"a}ttelsens begr{\"a}nsningar; Metod och moral) Kap 3. Att styra med hypoteser (Hypotetisk-deduktiv metod; Peer Gynt och hermeneutiken; Hj{\"a}rtinfarkt och dagb{\"o}cker; Iakttagelser; Splittring och f{\"o}rening; Teorier om och teorier f{\"o}r; Vilka fr{\aa}gor hj{\"a}lper oss den hypotetisk-deduktiva metoden att st{\"a}lla och besvara?; Kvalitativ och kvantitativ forskning; Bra och d{\aa}ligt t{\"a}nkande) Kap 4. Modeller Kap 5. Positivismen: halmdockor och missf{\"o}rst{\aa}nd (Den positivistiska halmdockan; Positivismen – en snabbkurs; Positivism och orsaker; Orsaksf{\"o}rklaringar – hur missf{\"o}rst{\aa}nd kan uppst{\aa}; Positivismen och metafysiken; Fem on{\"o}diga misstag) Kapitel 6. En filosofihistorisk p{\"a}rla Kapitel 7. F{\"o}rklaringar och abduktion (Sj{\"a}lvevidensgivande f{\"o}rklaringar; Plausibla hypoteser och hypoteser med f{\"o}rklaringspotential; Tre steg till den b{\"a}sta f{\"o}rklaringen; Vad g{\"o}r en f{\"o}rklaring b{\"a}ttre {\"a}n en annan?; Vad {\"a}r en vetenskaplig f{\"o}rklaring?; Deduktiv-nomologiska f{\"o}rklaringar; Behovet av alternativa f{\"o}rklaringsmodeller; Orsaksf{\"o}rklaringar; Retrodiktioner, funktionalistiska f{\"o}rklaringar och {\"a}ndam{\aa}lsf{\"o}rklaringar; Hur-f{\"o}rklaringar; Abduktion och konsten att v{\"a}lja hypotes; En pedagogisk illustration) Kapitel 8. Okunnighetens substans (Vad skapar kunskapsluckor?; Kunskapsluckor och moral; Till sist) Kapitel 9. Vad {\"a}r ett orsakssamband? (Semmelweis och orsaken till barns{\"a}ngsfeber; Orsaker som n{\"o}dv{\"a}ndiga och tillr{\"a}ckliga villkor f{\"o}r sina effekter; Bradford Hill mot Fisher: Orsakar r{\"o}kning lungcancer?; Teorier om orsakssamband; Inus-villkor; Undantagsl{\"o}shet eller sannolikhet?; Mekanismer) Kapitel 10. Stelbenta och l{\"a}ttr{\"o}rliga vetenskaper (Egenskaper hos det vi studerar; Egenskaper hos vetenskapen; Omv{\"a}rld och tradition; Terminologi: interdisciplinaritet som samlingsbegrepp; Interdisciplinaritet, stelbenthet och l{\"a}ttr{\"o}rlighet; Lokal interdisciplinaritet inom vetenskapernas ramar) Kapitel 11. Om det som finns och inte finns – om det sanna och sanningsl{\"o}sa (Ian Hacking; (Metafysisk) ontologi och realism; Ontologi och studieobjekt; Ontologisk ingenj{\"o}rskonst; NOA – The Natural Ontological Attitude; Fyra positioner; Ramseysatser; Mirakel; Ungef{\"a}rliga sanningar; L{\"a}rdomar) Kapitel 12. R{\"a}ttf{\"a}rdigande [SAMF{\"O}RFATTAT MED MATS JOHANSSON] (Bristf{\"a}llig forskning; Nyttig forskning; Forskningens baksida; Och …)",
keywords = "induktion, vetenskapsteori, hypotestestning, det sokratiska f{\"o}rh{\aa}llningss{\"a}ttet, Sokrates, vetenskapliga f{\"o}rklaringar, abduktion, ontologi, kunskapsrisker, forskningsetik",
author = "Johannes Persson and Nils-Eric Sahlin",
note = "V{\aa}rdalstiftelsen har varit huvudsaklig finansi{\"a}r av bokprojektet. Kungliga Vitterhetsakademien har gett tryckningsbidrag The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: The V{\aa}rdal Institute (016540000), Theoretical Philosophy (015001002), Educational Sciences (000026010), Department of Medical Ethics (013230023)",
year = "2013",
language = "svenska",
isbn = "978-91-86061-86-9",
publisher = "Fri tanke f{\"o}rlag",

}